2001

Zarządzenia Rektora WSM

 

 • Nr 13, z dnia 07 grudnia 2001 r. w sprawie pomocy socjalnej i naukowej, uznawania studiów za granicą oraz sposobu zaliczania przedmiotów studentom wyjeżdżającym na studia za granicę w ramach Programu UE  Socrates/Erasmus. (obowiązuje zarz. nr 17 z 26.11.09)
 • Nr 12, z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie odpracowania dnia 24 grudnia 2001r.
 • Nr 11, z dnia 24 września 2001 r. w sprawie stawek za godziny nadliczbowe w roku akademickim 2000/2001.
 • Nr 10, z dnia 13 września 2001 r. w sprawie przedłużenia obowiązywania Zarządzenia nr 12 Rektora Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni z dnia 3 października 2000 roku.
 • Nr 9, z dnia 02 lipca 2001 r. w sprawie zmiany czasu pracy pracowników na stanowiskach robotniczych i obsługi.
 • Nr 8 z dnia 01 lipca 2001 r. w sprawie zmiany struktury organizacyjnej  Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni.
 • Nr 7, z dnia 15 czerwca 2001 r. w sprawie organizacji egzaminów wstępnych na studia w roku akademickim 2001/2002 i w latach następnych.
 • Nr 6, z dnia 04 maja 2001 r. w sprawie stawek za godziny wykonywane ponad pensum oraz za promotorstwo i recenzje prac dyplomowych w roku akademickim 2000/2001. (obowiązuje zarz. nr 11 z 24.09.01)
 • Nr 5, z dnia 03 kwietnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia zakazu palenia papierosów we wszystkich obiektach Wyższej szkoły Morskiej w Gdyni.
 • Nr 4, z dnia 02 kwietnia 2001 r. w sprawie zmiany struktury organizacyjnej Wyższej szkoły Morskiej w Gdyni.
 • Nr 3, z dnia 22 lutego 2001 r. w sprawie rozliczania godzin zajęć dydaktycznych świadczonych przez wydziały, jednostki międzywydziałowe i ogólnouczelniane.
 • Nr 2, z dnia 22 lutego 2001 r. w sprawie podziału środków finansowych uzyskiwanych przez jednostki organizacyjne Uczelni.
 • Nr 1, z dnia 03 stycznia 2001 r. w sprawie sposobu wypłaty wynagrodzeń z DS i BW. (zmiany w zarz. nr 2 z 14.01.04) (na podstawie zarz. nr 14 z 13.06.2017r.)

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

E.Prylowska
21.08.2013
Wprowadzenie:
Ostatnia modyfikacja: