2003

Zarządzenia Rektora AMG

 • Nr 18, z dnia 18 grudnia 2003 r. w sprawie przeprowadzania przysposobienia obronnego studentek i studentów studiów zaocznych AM oraz Uczelni, która zgłosi swój udział w PO w AM. (obowiązuje zarz. nr 8 z 09.10.07)
 • Nr 17, z dnia 15 grudnia 2003 r. w sprawie 1. Wysokości kosztów pośrednich w projektach celowych, 2. Zmiany sposobu podziału kosztów pośrednich w projektach celowych, 3. Sposobu zagospodarowania aparatury zakupionej lub wytworzonej w trakcie i na rzecz realizacji projektu celowego ze środków budżetowych. (obowiązuje zarz. nr 6 z 11.06.07)
 • Nr 16, z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie dodatkowych dni wolnych od pracy.
 • Nr 15, z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie zmiany struktury organizacyjnej Akademii Morskiej w Gdyni.
 • Nr 14, z dnia 27 października 2003 r. w sprawie dnia wolnego 10 listopada 2003r.
 • Nr 13, z dnia 13 października 2003 r. w sprawie zmiany struktury organizacyjnej Akademii Morskiej w Gdyni
 • Nr 12, z dnia 06 października 2003 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studenckich Domów Marynarza w Akademii Morskiej w Gdyni.  (uchylony zarządzeniem nr 32 z dn. 06.10.2017r.)
 • Nr 11, z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie zmian do regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Akademii Morskiej w Gdyni wprowadzonego Zarządzeniem nr 10 z dnia 19.07.2000r. (obowiązuje zarz. nr 4 z 29.04.08)
 • Nr 10, z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie zmiany struktury organizacyjnej Akademii Morskiej w Gdyni.
 • Nr 9, z dnia 09 czerwca 2003 r. w sprawie wdrożenia i certyfikacji systemu zarządzania jakością w Akademii Morskiej w Gdyni.
 • Nr 8, z dnia 15 kwietnia 2003 r. w sprawie wprowadzenia Zakładowej Instrukcji Postępowania w Przypadku zagrożenia Bioterrorystycznego oraz powołania Zakładowego Zespołu Antykryzysowego i nadania mu regulaminu.
 • Nr 7, z dnia 15 kwietnia 2003 r. w sprawie dnia wolnego 2 maja 2003r.
 • Nr 6, z dnia 10 kwietnia 2003 r. w sprawie wykonania Uchwały nr 26 Senatu AM w Gdyni w sprawie wykorzystania urlopów wypoczynkowych w 2003 roku.
 • Nr 5A, z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictw rektora do składania oświadczeń woli w imieniu Akademii Morskiej w Gdyni w zakresie dysponowania środkami finansowymi.
 • Nr 5, z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie zakładowego planu kont.
 • Nr 4, z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie utworzenia Biura Karier Studenckich.
 • Nr 3, z dnia 21 stycznia 2003 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 4 Rektora Akademii Morskiej w Gdyni z dnia 22.07.2002r. (obowiązuje  zarz. nr 5 z 05.02.04)
 • Nr 2, z dnia 02 stycznia 2003 r. w sprawie zmiany struktury organizacyjnej  w Akademii Morskiej w Gdyni.
 • Nr 1, z dnia 02 stycznia 2003 r. w sprawie zmiany struktury organizacyjnej  w Akademii Morskiej w Gdyni.

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

E.Prylowska
21.08.2013
Wprowadzenie:
Ostatnia modyfikacja:
anonimizowane 18.10.2017