2005

Zarządzenia Rektora AM

 • Nr 11, z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie opracowania "planu ochrony zabytku nieruchomego na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych".
 • Nr 10, z dnia 05 grudnia 2005 r. w sprawie sporzadzenia kompletnej sprawozdawczości finansowej AM za rok 2005 do dnia 10.02.2006r.
 • Nr 9, z dnia 01 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany struktury organizacyjnej Akademii Morskiej w Gdyni.
 • Nr 8, z dnia 01 października 2005 r. w sprawie zmiany struktury organizacyjnej Akademii Morskiej w Gdyni.
 • Nr 7, z dnia 08 listopada 2005 r. w sprawie wyodrębnienia z terenu Uczelni klubu studenckiego "Bukszpryt".
 • Nr 6, z dnia 14 października 2005 r. w sprawie powołania pełnomocnika rektora ds. ISO. (uchylony zarz. nr 44 z 29.11.2017 r.) 
 • Nr 5, z dnia 30 września 2005 r. w sprawie wysokości stypendiów doktorskich i habilitacyjnych.
 • Nr 4, z dnia 29 sierpnia 2005 r. w sprawie dnia wolnego 31 sierpnia 2005r.
 • Nr 3, z dnia 06 czrwca 2005 r. w sprawie przestrzegania zasad tajności przy opracowywaniu testów egzaminacyjnych, ich przechowywaniu oraz utajnianiu prac pisemnych kandydatów na studia oraz ich sprawdzaniu.
 • Nr 2, z dnia 11 maja 2005 r. w sprawie zmiany struktury organizacyjnej Akademii Morskiej w Gdyni.
 • Nr 1, z dnia 01 stycznia 2005 r. w sprawie określenia limitu bezosobowego funduszu płac ze środków DS i BW.

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

E.Prylowska
21.08.2013
Wprowadzenie:
Ostatnia modyfikacja:
anonimizowane 01.12.2017