2013

Zarządzenia Rektora AMG

 • Nr 37 z dnia 31.12.2013r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Akademii Morskiej w Gdyni.
 • Nr 36 z dnia 31.12.2013r. w sprawie zmiany struktury organizacyjnej w Akademii Morskiej w Gdyni.
 • Nr 35 z dnia 09 grudnia 2013r. w sprawie zmiany treści "Arkusza wyników  pracy  nauczyciela akademickiego."
 • Nr 34 z dnia 09 grudnia 2013r. w sprawie zasad rachunkowości Akademii Morskiej w Gdyni. uchylony zarządzeniem nr 53 z 29.12.2017 r. 
 • Nr 33 z dnia 15 listopada 2013r.w sprawie przeprowadzenia okresowej oceny nauczycieli akademickich za lata akademickie 2011/12, 2012/13, 2013/14. (zmiany w zarz. nr 35 z dnia 09.12.2013r.)
 • Nr 32 z dnia 05 listopada 2013r. w sprawie zmiany nazwy Katedry Logistyki Morskiej na "Katedra Logistyki i Systemów Transportowych".
 • Nr 31 z dnia 30 października 2013r. w sprawie zmian w Regulaminie wynagrodzeń pracowników Akademii Morskiej w Gdyni za pracę na rzecz projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych. (na podstawie zarz. nr 14 z 13.06.2017r.)
 • Nr 30 z dnia 30 października 2013r. w sprawie  zmian w Regulaminie korzystania z systemu kontroli wjazdu na teren Akademii Morskiej w Gdyni.
 • Nr 29 z dnia 23 października 2013r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Regulaminie premiowania nauczycieli akademickich zatrudnionych w Akademii Morskiej w Gdyni. (na podstawie zarz. nr 14 z 13.06.2017r.)
 • Nr 28 z dnia 30 września 2013r. w sprawie zmian w Regulaminie korzystania z systemu kontroli wjazdu na teren Akademii Morskiej w Gdyni.
 • Nr 27 z dnia 24 września 2013r. w sprawie wprowadzenia Systemu Identyfikacji Wizualnej w Akademii Morskiej w Gdyni.
 • Nr 26 z dnia 24 września 2013r. w sprawie zagospodarowania pomieszczeń w budynku C Akademii Morskiej w Gdyni.
 • Nr 25 z dnia 24 września 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Akademii Morskiej w Gdyni. (obowiązuje zarz. nr 35 z 05.11.2014r.)
 • Nr 24 z dnia 24 września 2013r. w sprawie zmiany struktury organizacyjnej w Akademii Morskiej w Gdyni.
 • Nr 23 z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia.(obowiązuje zarz. nr 13 z 14.09.2015r.)
 • Nr 22 z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie wprowadzenia w Akademii Morskiej w Gdyni decyzji administracyjnej w sprawie przeniesienia na inną uczelnię na wniosek studenta.(obowiązuje zarz. nr 1 z 05.01.2015r.)
 • Nr 21 z dnia 16 lipca 2013r. w sprawie zmian w Regulaminie Wynagradzania Pracowników Akademii Morskiej w Gdyni niebędących członkami załóg statków szkolnych.  (na podstawie zarz. nr 14 z 13.06.2017r.)
 • Nr 20 z dnia 05 lipca 2013r. w sprawie zmian w Regulaminie Wynagradzania Pracowników akademii Morskiej w Gdyni niebędących członkami załóg statków szkolnych. (na podstawie zarz. nr 14 z 13.06.2017r.)
 • Nr 19 z dnia 05 lipca 2013r. w sprawie Regulaminu premiowania nauczycieli akademickich zatrudnionych w Akademii Morskiej w Gdyni. (zmiany w zarz. nr 29 z 23.10.2013, nr 4 z 17.02.2014r oraz w zarz. nr 3 z 13.01.2016r.) (na podstawie zarz. nr 14 z 13.06.2017r.)
 • Nr 18 z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie wzorów umów dotyczących warunków odpłatności za świadczenie usług edukacyjnych w Akademii Morskiej w Gdyni.
 • Nr 17 z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie wysokości opłat za świadczenie usług edukacyjnych w Akademii Morskiej w Gdyni.
 • Nr 16 z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie Regulaminu wynagrodzeń pracowników Akademii Morskiej w Gdyni za pracę na rzecz projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych (na podstawie zarz. nr 14 z 13.06.2017r.)
 • Nr 15 z dnia 17 czerwca 2013r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów doktoranckich w Akademii Morskiej w Gdyni.(obowiązuje zarz. nr 17 z 08.05.2014)
 • Nr 14 z dnia 29 maja 2013r. w sprawie wprowadzenia rejestru oświadczeń odnośnie pomocy de minimis otrzymywanej przez Akademię Morską w Gdyni.
 • Nr 13 z dnia 29 maja 2013r. w sprawie wdrożenia projektu e-dziekanat w AMG.
 • Nr 12 z dnia 22 maja 2013r. w sprawie określenia wysokości opłaty rekrutacyjnej.  
 • Nr 11 z dnia 06 maja 2013r. w przedmiocie zmiany zarządzenia nr 20 Rektora Akademii Morskiej w Gdyni z dnia 20.09.2011r. w sprawie zasad korzystania ze służbowych kart SIM VOICE oraz służbowych kart SIM DATA przez pracowników Akademii Morskiej w Gdyni.
 • Nr 10 z dnia 26 kwietnia 2013r.w sprawie utworzenia na Wydziale Elektrycznym AMG studiów doktoranckich w zakresie dyscyplin naukowych Elektotechnika oraz Elektronika.
 • Nr 9 z dnia 17 kwietnia 2013r.w sprawie stawek czynszu najmu w lokalach mieszkalnych Akademii Morskiej w Gdyni.
 • Nr 8 z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie Regulaminu działalności Wydawnictwa Akademii Morskiej w Gdyni. 
 • Nr 7 z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie zmian we wzorze umowy dotyczącej warunków odpłatności za świadczenie usług edukacyjnych na studiach niestacjonarnych.  (obowiązuje zarz. nr 18 z 28.06 13)
 • Nr 6 z dnia 14 lutego 2013r. w przedmiocie zmiany w zarządzeniu nr 8 Rektora AMG z dnia 21.02.2012r. w sprawie procedur obowiązujących przy prowadzeniu przewodów doktorskich na Wydziałach w Akademii Morskiej w Gdyni. (zmiany w zarz. nr 32 z 17.10.2014.r)
 • Nr 5 z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie zmian w jednolitych wzorach umów o dzieło oraz umów zlecenia obowiązujących w Akademii Morskiej w Gdyni. 
 • Nr 4 z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie Regulaminu realizacji prac naukowo-badawczych prowadzonych w ramach działalności statutowej (DS) finansowanych z dotacji podmiotowej na utrzymanie potencjału badawczego jednostek podstawowych Akademii Morskiej w Gdyni. (uchylony zarządzeniem nr 41 z 13.11.17)
 • Nr 3 z dnia 21 stycznia 2013 r. w sprawie utworzenia stanowiska Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych.
 • Nr 2 z dnia 21 stycznia 2013 r. w sprawie powołania i określenia szczegółowych zadań Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia oraz Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia.
 • Nr 1 z dnia 21 stycznia 2013 r. w sprawie zmian w Regulaminie nagrody Rektora Akademii Morskiej w Gdyni dla wybitnych studentów Akademii.

 

Komunikaty Rektora AMG 

 • Nr 4 z dnia 03 grudnia 2013r. w sprawie sporządzenia kompletnej sprawozdawczości finansowej AMG za 2013 rok.
 • Nr 3  z dnia 06 listopada 2013r. w sprawie obowiązku zapoznawania się z informacjami zamieszczanymi na stronie internetowej Akademii Morskiej w Gdyni.
 • Nr 2, z dnia 15 lipca 2013 r. w sprawie przyznawania premii Rektora Akademii Morskiej w Gdyni dla pracowników naukowo-dydaktycznych w roku 2013.
 • Nr 1, z dnia 02 lipca 2013 r. w sprawie ustalenia zasad podwyżek wynagrodzeń dla pracowników Akademii Morskiej w Gdyni, finansowanych z dotacji budżetowej.

 

Komunikaty Kanclerza AMG  

 • Nr 8 z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie  zmiany treści Załącznika 1 do Regulaminu  Udzielania Zamówień Publicznych Akademii Morskiej w Gdyni. 
 • Nr 7 z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia powierzchni użytkowej obiektów zajmowanych przez poszczególne jednostki organizacyjne Uczelni.
 • Nr 6 z dnia 18 listopada 2013r. w sprawie zmiany treści załącznika nr 2 do Regulaminu korzystania z systemu kontroli wjazdu na teren Akademii Morskiej w Gdyni.
 • Nr 5 z dnia 31 października 2013 r. w sprawie zmiany treści Załącznika 1 do Regulaminu  Udzielania Zamówień Publicznych Akademii Morskiej w Gdyni. 
 • Nr 4, z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany treści Załącznika 1 do Regulaminu  Udzielania Zamówień Publicznych Akademii Morskiej w Gdyni. 
 • Nr 3,z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie zmiany treści Załącznika 1 do RegulaminuUdzielania Zamówień Publicznych Akademii Morskiej w Gdyni. 
 • Nr 2,  z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany treści Załącznika 1 do Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych Akademii Morskiej w Gdyni. 
 • Nr 1, z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie zmiany treści Załącznika 1 do Regulaminu  Udzielania Zamówień Publicznych Akademii Morskiej w Gdyni.

 

Uchwały Senatu AMG 

Protokoły z posiedzeń senatu AMG są dostępne w zakładce "dla pracowników"

 • Nr 123/XV z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie przyznania dodatku specjalnego (wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art.5  ust.2 Ustawy z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła mgr Ewa Pryłowska, specjalista ds. organizacyjnych).
 • Nr 122/XV z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie przyznania dodatku specjalnego (wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art.5  ust.2 Ustawy z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła mgr Ewa Pryłowska, specjalista ds. organizacyjnych).
 • Nr 121/XV z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie przyznania dodatku specjalnego (wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art.5  ust.2 Ustawy z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła mgr Ewa Pryłowska, specjalista ds. organizacyjnych).
 • Nr 120/XV z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie przyznania dodatku specjalnego (wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art.5  ust.2 Ustawy z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła mgr Ewa Pryłowska, specjalista ds. organizacyjnych).
 • Nr 119/XV z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie przyznania dodatku specjalnego (wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art.5  ust.2 Ustawy z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła mgr Ewa Pryłowska, specjalista ds. organizacyjnych).
 • Nr 118/XV z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie przyznania dodatku specjalnego (wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art.5  ust.2 Ustawy z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła mgr Ewa Pryłowska, specjalista ds. organizacyjnych).
 • Nr 117/XV z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie przyznania dodatku specjalnego (wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art.5  ust.2 Ustawy z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła mgr Ewa Pryłowska, specjalista ds. organizacyjnych).
 • Nr 116/XV z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie wzorów i opisów oraz zasad i trybu przyznawania pierścienia absolwenta Akademii Morskiej w Gdyni.
 • Nr 115/XV z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie wyboru audytora badającego sprawozdania finansowe za rok  2013.
 • Nr 114/XV z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia prowizorium budżetowego na rok 2014.
 • Nr 113/XV z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie korekty planu rzeczowo-finansowego Akademii Morskiej w Gdyni.
 • Nr 112/XV z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie przyznania dodatku specjalnego  Panu  (wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art.5  ust.2 Ustawy z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła mgr Ewa Pryłowska, specjalista ds. organizacyjnych).
 • Nr 111/XV z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie przyznania dodatku specjalnego  Panu (wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art.5  ust.2 Ustawy z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła mgr Ewa Pryłowska, specjalista ds. organizacyjnych).
 • Nr 110/XV z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie przyznania dodatku specjalnego Panu (wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art.5  ust.2 Ustawy z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła mgr Ewa Pryłowska, specjalista ds. organizacyjnych).
 • Nr 109/XV z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie przyznania dodatku specjalnego Pani (wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art.5  ust.2 Ustawy z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła mgr Ewa Pryłowska, specjalista ds. organizacyjnych).
 • Nr 108/XV z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie podziału mandatów dla przedstawicieli studentów i doktorantów AMG.
 • Nr 107/XV z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku studiów Innowacyjna Gospodarka prowadzonych na Wydziale Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa.
 • Nr 106/XV z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie utworzenia kierunku studiów Innowacyjna Gospodarka na Wydziale Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa.
 • Nr 105/XV z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie Regulaminu Nagród Rektora Akademii Morskiej w Gdyni.(uchylona na podstawie uchwały Senatu nr 78/XVI z 13.06.2017r.)
 • Nr 104/XV z dnia 24 października 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy z Dokuz Eylül University, Izmir-Turcja.
 • Nr 103/XV z dnia 24 października 2013r. w sprawie zmiany składu Komisji Dyscyplinarnej Akademii dla Studentów.
 • Nr 102/XV z dnia 24 października 2013r. w sprawie przyznania dodatku specjalnego Pani (wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art.5  ust.2 Ustawy z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła mgr Ewa Pryłowska, specjalista ds. organizacyjnych).
 • Nr 101/XV z dnia 24 października 2013r. w sprawie przyznania dodatku specjalnego Pani (wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art.5  ust.2 Ustawy z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła mgr Ewa Pryłowska, specjalista ds. organizacyjnych).
 • Nr 100/XV z dnia 24 października 2013r. w sprawie  przyznania dodatku za pracę w Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.
 • Nr 99/XV z dnia 24 października 2013r. w sprawie  przyznania dodatku za pracę w Wydziałowych Komisjach Rekrutacyjnych.
 • Nr 98/XV z dnia 24 października 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na dodatkowe zatrudnienie dziekana Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa prof. dr. hab. inż. Piotra Przybyłowskiego.
 • Nr 97/XV z dnia 24 października 2013r. w sprawie Regulaminu Samorządu Doktorantów Akademii Morskiej w Gdyni.
 • Nr 96/XV z dnia 24 października 2013r. w sprawie zmiany nazwy Katedry Logistyki Morskiej.
 • Nr 95/XV z dnia 24 października 2013r. w sprawie uchwalenia treści instrukcji mundurowej. (uchylony uchwałą nr 98/XVI z 30.11.2017 r.) 
 • Nr 94/XV z dnia 24 października 2013r. w sprawie określenia szczegółowych kryteriów i zasad oceny nauczycieli akademickich zatrudnionych w Akademii Morskiej w Gdyni.
 • Nr 93/XV z dnia 26 września 2013r.w sprawie zmiany w składzie Senackiej Komisji ds. nauki i współpracy międzynarodowej.
 • Nr 92/XV z dnia 26 września 2013r.w sprawie przyznania dodatku za pracę w Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.
 • Nr 91/XV z dnia 26 września 2013r.w sprawie przyznania dodatku za pracę w Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.
 • Nr 90/XV z dnia 26 września 2013r.w sprawie przyznania dodatku specjalnego Panu (wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art.5  ust.2 Ustawy z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła mgr Ewa Pryłowska, specjalista ds. organizacyjnych).
 • Nr 89/XV z dnia 26 września 2013r.w sprawie przyznania dodatku specjalnego Panu (wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art.5  ust.2 Ustawy z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła mgr Ewa Pryłowska, specjalista ds. organizacyjnych).
 • Nr 88/XV z dnia 26 września 2013r.w sprawie przyznania dodatku specjalnego Panu (wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art.5  ust.2 Ustawy z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła mgr Ewa Pryłowska, specjalista ds. organizacyjnych).
 • Nr 87/XV z dnia 26 września 2013r. w sprawie  przyznania dodatku specjalnego Panu (wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art.5  ust.2 Ustawy z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła mgr Ewa Pryłowska, specjalista ds. organizacyjnych).
 • Nr 86/XV z dnia 26 września 2013r. w sprawie  przyznania dodatku specjalnego Panu (wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art.5  ust.2 Ustawy z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła mgr Ewa Pryłowska, specjalista ds. organizacyjnych).
 • Nr 85/XV z dnia 26 września 2013r.w sprawie rekomendowania Pani mgr Doroty Sobienieckiej-Kańskiej do udziału w konkursie na członka Rady Nadzorczej Radia Gdańsk S.A.
 • Nr 84/XV z dnia 26 września 2013r.w sprawie rozszerzenia składu Konwentu Akademii Morskiej w Gdyni.
 • Nr 83/XV z dnia 26 września 2013r.w sprawie powołania Komisji Oceniających w celu doskonalenia okresowej oceny nauczycieli akademickich.
 • Nr 82/XV z dnia 22 sierpnia 2013r.w sprawie: wyrażenie zgody na zawarcie przez Akademię Morską w Gdyni z przedsiębiorstwem Kamaro T. Tomanik, P. Paszkiewicz spółka jawna umów dotyczących rozbudowy infrastruktury dydaktycznej Akademii Morskiej w Gdyni.
 • Nr 81/XV z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie określenia zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Akademię Morską w Gdyni oraz warunki zwalniania w całości lub w części z opłat.
 • Nr 80/XV z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie korekty planu rzeczowo-finansowego Akademii Morskiej w Gdyni na rok 2013.
 • Nr 79/XV z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie przyjęcia Kodeksu Etyki Pracownika Naukowego Akademii Morskiej w Gdyni. 
 • Nr 78/XV z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie wyboru kandydatów na członków Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego na kadencję od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2017r.
 • Nr 77/XV z dnia 23 maja 2013r. w sprawie zaopiniowania kandydatury dr Mirosławy Sztramskiej na stanowisko kierownika Studium Języków Obcych w Akademii Morskiej w Gdyni.
 • Nr 76/XV z dnia 23 maja 2013r. w sprawie limitu naboru kandydatów na I rok studiów niestacjonarnych I, II i III stopnia w roku akademickim 2013/2014
 • Nr 75/XV z dnia 23 maja 2013r. w sprawie limitu naboru kandydatów na I rok studiów stacjonarnych I, II i III stopnia w roku akademickim 2013/2014
 • Nr 74/XV z dnia 23 maja 2013r. w sprawie pensum dydaktycznego w roku akademickim 2013/2014, warunków jego obniżania oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych.
 • Nr 73/XV z dnia 23 maja 2013r. w sprawie uchwalenia planu rzeczowo-finansowego Uczelni na rok 2013.
 • Nr 72/XV z dnia 23 maja 2013r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012r.
 • Nr 71/XV z dnia 23 maja 2013r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z rocznej działalności uczelni za okres 01.01.2012 - 31.12.2012r.
 • Nr 70/XV, z dnia 25 kwietnia  2013 r. w sprawie zatwierdzenia wzoru dyplomu ukończenia studiów w Akademii Morskiej w Gdyni.
 • Nr 69/XV, z dnia 25 kwietnia  2013 r. w sprawie zmiany składu Komisji Dyscyplinarnej Akademii dla Studentów.
 • Nr 68/XV, z dnia 25 kwietnia  2013 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej dla naboru kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I, II i III stopnia w roku akademickim 2013/2014.
 • Nr 67/XV, z dnia 25 kwietnia  2013 r. w sprawie określenia wysokości opłat semestralnych za studia niestacjonarne pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia oraz studia podyplomowe.
 • Nr 66/XV, z dnia 25 kwietnia  2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Doktoranckich w Akademii Morskiej w Gdyni. zał.1.
 • Nr 65/XV, z dnia 25 kwietnia  2013 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania kandydatów na studia doktoranckie w Akademii Morskiej w Gdyni w roku akademickim 2013/2014 oraz 2014/2015.
 • Nr 64/XV, z dnia 25 kwietnia  2013 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia w roku akademickim 2014/2015. 
 • Nr 63/XV, z dnia 28 marca  2013 r. w sprawie utworzenia fundacji pod nazwą "Fundacja na rzecz studentów i absolwentów Akademii Morskiej w Gdyni".
 • Nr 62/XV, z dnia 28 marca  2013 r. w sprawie wytycznych dla rad Wydziałów dotyczących kształcenia na studiach doktoranckich ( obowiązuje uchwała nr 160/XV z 24.04.2014r)
 • Nr 61/XV, z dnia 28 lutego  2013 r. w sprawie przyznania dodatku specjalnego Pani (wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art.5  ust.2 Ustawy z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła mgr Ewa Pryłowska, specjalista ds. organizacyjnych).
 • Nr 60/XV, z dnia 28 lutego  2013 r. w sprawie przyznania dodatku specjalnego Pani (wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art.5  ust.2 Ustawy z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła mgr Ewa Pryłowska, specjalista ds. organizacyjnych).
 • Nr 59/XV, z dnia 28 lutego  2013 r. w sprawie przyznania dodatku specjalnego Pani (wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art.5  ust.2 Ustawy z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła mgr Ewa Pryłowska, specjalista ds. organizacyjnych).
 • Nr 58/XV, z dnia 28 lutego  2013 r. w sprawie przyznania dodatku specjalnego Panu (wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art.5  ust.2 Ustawy z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła mgr Ewa Pryłowska, specjalista ds. organizacyjnych).
 • Nr 57/XV, z dnia 28 lutego  2013 r. w sprawie przyznania dodatku specjalnego Panu (wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art.5  ust.2 Ustawy z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła mgr Ewa Pryłowska, specjalista ds. organizacyjnych).
 • Nr 56/XV, z dnia 28 lutego  2013 r. w sprawie przyznania dodatku specjalnego Pani (wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art.5  ust.2 Ustawy z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła mgr Ewa Pryłowska, specjalista ds. organizacyjnych).
 • Nr 55/XV, z dnia 28 lutego  2013 r. w sprawie przyznania dodatku specjalnego Panu (wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art.5  ust.2 Ustawy z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła mgr Ewa Pryłowska, specjalista ds. organizacyjnych).
 • Nr 54/XV, z dnia 28 lutego  2013 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników realizujących umowy, zadania i projekty finansowane ze źródeł zewnętrznych.(uchylona na podstawie uchwały Senatu nr 78/XVI z 13.06.2017r.)
 • Nr 53/XV, z dnia 28 lutego  2013 r. w sprawie ustalenia treści tekstu jednolitego Statutu Akademii Morskiejw Gdyni.
 • Nr 52/XV, z dnia 28 lutego  2013 r. w sprawie ustalenia terści załącznika nr 2 do Statutu Akademii Morskiej w Gdyni.
 • Nr 51/XV, z dnia 28 lutego  2013 r. w przedmiocie zmiany terści załącznika nr 1 do Statutu Akademii Morskiej w Gdyni.
 • Nr 50/XV, z dnia 28 lutego  2013 r. w przedmiocie zmiany Statutu Akademii Morskiej w Gdyni.
 • Nr 49/XV, z dnia 28 lutego  2013 r. w sprawie zaopiniowania wniosków o nadanie Honorowej Odznaki Zasłużony Pracownik Morza.
 • Nr 48/XV, z dnia 28 lutego  2013 r. w sprawie  zaopiniowania wniosków o nadanie Brązowego Medalu za Długoletnią Służbę.
 • Nr 47/XV, z dnia 28 lutego  2013 r. w sprawie  zaopiniowania wniosków o nadanie Srebrnego Medalu za Długoletnią Służbę.
 • Nr 46/XV, z dnia 28 lutego  2013 r. w sprawie zaopiniowania wniosków o nadanie Złotego Medalu za Długoletnią Służbę.
 • Nr 45/XV, z dnia 28 lutego  2013 r. w sprawie zaopiniowania wniosków o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej.
 • Nr 44/XV, z dnia 28 lutego  2013 r. w sprawie zaopiniowania wniosków o nadanie Złotego Krzyża Zasługi.
 • Nr 43/XV, z dnia 28 lutego  2013 r.  w sprawie zaopiniowania wniosków o nadanie Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski.
 • Nr 42/XV, z dnia 28 lutego  2013 r. w sprawie zaopiniowania wniosków o nadanie Krzyża Oficerskiego Orderu Odrodzenia Polski.
 • Nr 41/XV, z dnia 28 lutego  2013 r. w sprawie zaopiniowania wniosków o nadanie Krzyża Komandorskiego Orderu Odrodzenia Polski.
 • Nr 40/XV, z dnia 28 lutego  2013 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o nagrodę Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej dla prof. dr. hab. inż. Wiesława Tarełko.
 • Nr 39/XV, z dnia 31 stycznia  2013 r. w sprawie przyznania dodatku specjalnego Pani (wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art.5  ust.2 Ustawy z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła mgr Ewa Pryłowska, specjalista ds. organizacyjnych).
 • Nr 38/XV, z dnia 31 stycznia  2013 r. w sprawie przyznania dodatku specjalnego Pani (wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art.5  ust.2 Ustawy z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła mgr Ewa Pryłowska, specjalista ds. organizacyjnych).
 • Nr 37/XV, z dnia 31 stycznia  2013 r. w sprawie przyznania dodatku specjalnego Panu (wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art.5  ust.2 Ustawy z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła mgr Ewa Pryłowska, specjalista ds. organizacyjnych).
 • Nr 36/XV, z dnia 31 stycznia  2013 r. w sprawie przyznania dodatku specjalnego Panu (wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art.5  ust.2 Ustawy z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła mgr Ewa Pryłowska, specjalista ds. organizacyjnych).
 • Nr 35/XV, z dnia 31 stycznia  2013 r. w sprawie przyznania dodatku specjalnego Panu (wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art.5  ust.2 Ustawy z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła mgr Ewa Pryłowska, specjalista ds. organizacyjnych).
 • Nr 34/XV, z dnia 31 stycznia  2013 r. w sprawie przyznania dodatku specjalnego Panu (wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art.5  ust.2 Ustawy z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła mgr Ewa Pryłowska, specjalista ds. organizacyjnych).
 • Nr 33/XV, z dnia 31 stycznia  2013 r. w sprawie przyznania dodatku specjalnego Panu (wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art.5  ust.2 Ustawy z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła mgr Ewa Pryłowska, specjalista ds. organizacyjnych).
 • Nr 32/XV, z dnia 31 stycznia  2013 r. w sprawie przyznania dodatku specjalnego Panu (wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art.5  ust.2 Ustawy z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła mgr Ewa Pryłowska, specjalista ds. organizacyjnych).
 • Nr 31/XV, z dnia 31 stycznia  2013 r. w sprawie przyznania dodatku specjalnego Panu (wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art.5  ust.2 Ustawy z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła mgr Ewa Pryłowska, specjalista ds. organizacyjnych).
 • Nr 30/XV, z dnia 31 stycznia  2013 r. w przedmiocie wyrażenia opinii o projekcie Regulaminu Wydawnictwa AMG.
 • Nr 29/XV, z dnia 31 stycznia  2013 r. w sprawie zasad dokonywania przez studentów i doktorantów oceny nauczyciela akademickiego w zakresie wypełniania przez niego obowiązków dydaktycznych. (obowiązuje Uchwała nr 349/XV z dnia 31.03.2016)
 • Nr 28/XV, z dnia 31 stycznia  2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na dodatkowe zatrudnienie dziekana Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa prof. dr. hab. inż. Piotra Przybyłowskiego.
 • Nr 27/XV, z dnia 31 stycznia  2013 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie prof. dr. hab. inż. Jerzego Mizeraczyka na stanowisko profesora zwyczajnego w Akademii Morskiej w Gdyni.

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

E.Prylowska
23.08.2013
Wprowadzenie:
Ostatnia modyfikacja:
anonimizowane 15.01.2018