Regulamin przyznawania pomocy materialnej dla doktorantów Akademii Morskiej w Gdyni.