Postępowania zwolnione


Usługi społeczne poniżej progu (art. 138o)


W ramach projektu „Wykształcenie ma znaczenie” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWR.03.05.00-00-ZR12/18)


CRZP/151/2019/AEZ Przeprowadzenie specjalistycznych studiów podyplomowych w zakresie Żywienia klinicznego - usługa edukacyjna

Ogloszenie o zamówieniu pdf docx

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Uniwersytet Morski w Gdyni budynek F, II piętro, pok. 226 ul. Morska 81-87, 81-225 Gdynia, do dnia 26.08.2019 r. do godz. 10:00.

Termin ulega wydłużeniu do 05.09.2019r.

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o udzieleniu zamówienia

 


W ramach projektu pt.: Rozwój bazy badawczej i dorobku naukowego pracowników Wydziału Elektrycznego Uniwersytetu Morskiego w Gdyni finansowanego przez Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego, w ramach programu „Regionalna Inicjatywa Doskonałości”
.


CRZP/136/2019/AEZ Szkolenie w zakresie modelowania zjawisk przepływowych w środowisku ANSY CFD Fluent

Ogloszenie o zamówieniu pdf docx oraz wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o udzieleniu zamówienia

 


CRZP/128/2019/AEZ Szkolenie AutoCAD stopień I i II oraz AutoCAD Electrical

Ogloszenie o zamówieniu pdf docx oraz wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o udzieleniu zamówienia

 


CRZP/127/2019/AEZ Szkolenie modelowanie zjawisk magneto-termo-sprężystych w środowisku Maxwell ANSYS

Ogloszenie o zamówieniu pdf docx oraz wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o udzieleniu zamówienia

 


 CRZP/116/2019/AEZ Szkolenia dla pracowników - Matlab - szkolenie specjalistyczne

Ogloszenie o zamówieniu pdf docx oraz wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o udzieleniu zamówienia

 


CRZP/76/2019/AEZ Szkolenia dla pracowników dotyczące przygotowania wniosków o finansowanie projektów badawczych

Ogloszenie o zamówieniu pdf docx oraz wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o udzieleniu zamówienia

 


CRZP/54/2019/AEZ Kursy doskonalające znajomość języka angielskiego dla pracowników Wydziału Elektrycznego wraz z egzaminem - powtórne

Ogloszenie o zamówieniu pdf docx oraz wzór umowy

Odpowiedż na pytania

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o udzieleniu zamówienia

 

CRZP/42/2019/AEZ Kursy doskonalające znajomość języka angielskiego dla pracowników Wydziału Elektrycznego wraz z egzaminem

Ogloszenie o zamówieniu pdf docx oraz wzór umowy

Informacja o nieudzieleniu zamówienia

 


W ramach projektu  „SezAM wiedzy, kompetencji i umiejętności” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWR.03.05.00-00-Z218/17)


CRZP/140/2019/AEZ Studia podyplomowe z tematyki gospodarki odpadami / ekologistyki

Ogloszenie o zamówieniu pdf docx oraz wzór umowy

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Uniwersytet Morski w Gdyni budynek F, II piętro, pok. 226 ul. Morska 81-87, 81-225 Gdynia, do dnia 21.08.2019 r. do godz. 10:00.

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o udzieleniu zamówienia

 


CRZP/135/2019/AEZ Szkolenie z zakresu zarządzania portem

Ogloszenie o zamówieniu pdf docx oraz wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o udzieleniu zamówienia

 


CRZP/117/2019/AEZ Przeprowadzenie kursów: Learning-by doing czyli aktywne metody nauczania, Design-thinking, Dydaktyka przedmiotowa, Komunikacja interpersonalna, Motywowanie studentów, Aktywizujące metody kształcenia, Zasady prezentacji w sytuacjach dydaktycznych, przeznaczonych dla pracowników akademickich uczelni

Ogloszenie o zamówieniu pdf docx oraz wzór umowy

Powiadomienie o zmianach      Odpowiedzi na pytania 1 oraz 2     Ogłoszenie po zmianach

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o udzieleniu zamówienia

 


CRZP/114/2019/AEZ Szkolenia Autodesk

Ogloszenie o zamówieniu pdf docx oraz wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o udzieleniu zamówienia

 


CRZP/112/2019/AEZ Przygotowanie skryptów w wersji elektronicznej dla studentów studiów I stopnia na kierunku Informatyka - 2

Ogloszenie o zamówieniu pdf docx oraz wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o udzieleniu zamówienia zadanie 1

Informacja o nieudzieleniu zamówienia zadanie 2

 

CRZP/96/2019/AEZ Przygotowanie skryptów w wersji elektronicznej dla studentów studiów I stopnia na kierunku Informatyka

Ogloszenie o zamówieniu pdf docx oraz wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o nieudzieleniu zamówienia na zadania 3 oraz 7

Informacja o udzieleniu zamówienia na zadania 1-2 4-6 8-10

 


CRZP/97/2019/AEZ Szkolenie Six Sigma - poziom WHITE BELT

Ogloszenie o zamówieniu pdf docx oraz wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o udzieleniu zamówienia

 


CRZP/111/2019/AEZ Zakwaterowanie oraz wyżywienie uczestników wizyty studyjnej - 3

Ogloszenie o zamówieniu pdf docx oraz wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o nieudzieleniu zamówienia

 

CRZP/98/2019/AEZ Zakwaterowanie oraz wyżywienie uczestników wizyty studyjnej - 2

Ogloszenie o zamówieniu pdf docx oraz wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o udzieleniu zamówienia - zadanie 1

Informacja o nieudzieleniu zamówienia - zadanie 2

Informacja o nieudzieleniu zamówienia - zadanie 1

 

CRZP/91/2019/AEZ Zakwaterowanie oraz wyżywienie uczestników wizyty studyjnej

Ogloszenie o zamówieniu pdf docx oraz wzór umowy

Informacja o nieudzieleniu zamówienia

 


CRZP/74/2019/AEZ Przeprowadzenie kursów: Zarządzanie czasem, Rozwiązywanie konfliktów w zespole, Jak motywować i komunikować się z pracownikami, przeznaczonych dla pracowników administracyjnych uczelni

Ogloszenie o zamówieniu pdf docx oraz wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o udzieleniu zamówienia

 


CRZP/102/2019/AEZ Przeszkolenie studentów- kurs ratownika morskiego z certyfikatem wydanym przez Urząd Morski - 3

Ogloszenie o zamówieniu pdf docx oraz wzór umowy

Informacja o nieudzieleniu zamówienia

 

CRZP/90/2019/AEZ Przeszkolenie studentów- kurs ratownika morskiego z certyfikatem wydanym przez Urząd Morski - 2

Ogloszenie o zamówieniu pdf docx oraz wzór umowy

Informacja o nieudzieleniu zamówienia

 

CRZP/62/2019/AEZ Przeszkolenie studentów- kurs ratownika morskiego z certyfikatem wydanym przez Urząd Morski

Ogloszenie o zamówieniu pdf docx oraz wzór umowy

Informacja o nieudzieleniu zamówienia

 


CRZP/61/2019/AEZ Przeszkolenie studentów w zakresie eksploatacji zbiornikowców do przewozu gazów skroplonych, produktów naftowych oraz chemikaliów – stopień podstawowy

Ogloszenie o zamówieniu pdf docx oraz wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o udzieleniu zamówienia

 


CRZP/73/2019/AEZ Przeprowadzenie szkolenia Eksploatacja i serwis okrętowych systemów automatyki powtórne

Ogloszenie o zamówieniu pdf docx oraz wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o udzieleniu zamówienia

 

CRZP/59/2019/AEZ Przeprowadzenie szkolenia Eksploatacja i serwis okrętowych systemów automatyki

Ogloszenie o zamówieniu pdf docx oraz wzór umowy

Informacja o nieudzieleniu zamówienia

 


CRZP/103/2019/AEZ Przeprowadzenie zajęć otwartych z przedstawicielami pracodawców/przemysłu WN -3

Ogloszenie o zamówieniu pdf docx oraz wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o udzieleniu zamówienia

Informacja o ponownym udzieleniu zamówienia

 

CRZP/88/2019/AEZ Przeprowadzenie zajęć otwartych z przedstawicielami pracodawców/przemysłu WN -2

Ogloszenie o zamówieniu pdf docx oraz wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o udzieleniu zamówienia zadanie 3

Informacja o nieudzieleniu zamówienia zadanie 1-2

 

CRZP/52/2019/AEZ Przeprowadzenie zajęć otwartych z przedstawicielami pracodawców/przemysłu WN

Ogloszenie o zamówieniu pdf docx oraz wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o udzieleniu zamówienia - zadanie 1

Informacja o nieudzieleniu zamówienia - zadania 2-4

 


CRZP/104/2019/AEZ Realizacja prac projektowych dla studentów II stopnia specjalności Eksploatacja Zbiornikowców - 4

Ogloszenie o zamówieniu pdf docx oraz wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o udzieleniu zamówienia

 

CRZP/87/2019/AEZ Realizacja prac projektowych dla studentów II stopnia specjalności Eksploatacja Zbiornikowców - 3

Ogloszenie o zamówieniu pdf docx oraz wzór umowy

Informacja o nieudzieleniu zamówienia

 

CRZP/71/2019/AEZ Realizacja prac projektowych dla studentów II stopnia specjalności Eksploatacja Zbiornikowców powtórne

Ogloszenie o zamówieniu pdf docx oraz wzór umowy

Informacja o nieudzieleniu zamówienia

 

CRZP/58/2019/AEZ Realizacja prac projektowych dla studentów II stopnia specjalności Eksploatacja Zbiornikowców

Ogloszenie o zamówieniu pdf docx oraz wzór umowy

Informacja o nieudzieleniu zamówienia

 


CRZP/105//2019/AEZ Przygotowanie zindywidualizowanych programów praktyk dla grupy 23 studentów specjalności studiów II stopnia Eksploatacja Zbiornikowców-4

Ogloszenie o zamówieniu pdf docx oraz wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o udzieleniu zamówienia

 

CRZP/86//2019/AEZ Przygotowanie zindywidualizowanych programów praktyk dla grupy 23 studentów specjalności studiów II stopnia Eksploatacja Zbiornikowców-3

Ogloszenie o zamówieniu pdf docx oraz wzór umowy

Informacja o nieudzieleniu zamówienia

 

CRZP/70//2019/AEZ Przygotowanie zindywidualizowanych programów praktyk dla grupy 23 studentów specjalności studiów II stopnia Eksploatacja Zbiornikowców powtórne

Ogloszenie o zamówieniu pdf docx oraz wzór umowy

Informacja o nieudzieleniu zamówienia

 

CRZP/57/2019/AEZ Przygotowanie zindywidualizowanych programów praktyk dla grupy 23 studentów specjalności studiów II stopnia Eksploatacja Zbiornikowców

Ogloszenie o zamówieniu pdf docx oraz wzór umowy

Informacja o nieudzieleniu zamówienia

 


CRZP/69/2019/AEZ Przeprowadzenie wykładów fakultatywnych z zakresu bezpiecznego prowadzenia operacji ładunkowych na statkach przewożących gazy skroplone luzem powtórne

Ogloszenie o zamówieniu pdf docx oraz wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o udzieleniu zamówienia

 

CRZP/56/2019/AEZ Przeprowadzenie wykładów fakultatywnych z zakresu bezpiecznego prowadzenia operacji ładunkowych na statkach przewożących gazy skroplone luzem

Ogloszenie o zamówieniu pdf docx oraz wzór umowy

Informacja o nieudzieleniu zamówienia

 


CRZP/55/2019/AEZ Przeprowadzenie szkolenia kadrowego w zakresie prawa pracy - powtórne

Ogloszenie o zamówieniu pdf docx oraz wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o udzieleniu zamówienia

 

CRZP/50/2019/AEZ Przeprowadzenie szkolenia kadrowego w zakresie prawa pracy

Ogloszenie o zamówieniu pdf docx oraz wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o nieudzieleniu zamówienia

 


CRZP/75/2019/AEZ Szkolenie z języka angielskiego branżowego w TSL (transport-spedycja-logistyka) 3

Ogloszenie o zamówieniu pdf docx oraz wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o nieudzieleniu zamówienia

 

CRZP/60/2019/AEZ Szkolenie z języka angielskiego branżowego w TSL (transport-spedycja-logistyka) powtórne

Ogloszenie o zamówieniu pdf docx oraz wzór umowy

Odpowiedż na pytania 1

Odpowiedż na pytania 2

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o nieudzieleniu zamówienia

 

CRZP/41/2019/AEZ Szkolenie z języka angielskiego branżowego w TSL (transport-spedycja-logistyka)

Ogloszenie o zamówieniu pdf docx oraz wzór umowy

Informacja o nieudzieleniu zamówienia

 


CRZP/141/2019/AEZ Szkolenie z języka angielskiego branżowego - 4

Ogloszenie o zamówieniu pdf docx oraz wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o udzieleniu zamówienia

 

CRZP/89/2019/AEZ Szkolenie z języka angielskiego branżowego - 3

Ogloszenie o zamówieniu pdf docx oraz wzór umowy

Informacja o udzieleniu zamówienia

 

CRZP/63/2019/AEZ Szkolenie z języka angielskiego branżowego powtórne

Ogloszenie o zamówieniu pdf docx oraz wzór umowy

Odpowiedż na pytania 1

Informacja o udzieleniu zamówienia

 

CRZP/40/2019/AEZ Szkolenie z języka angielskiego branżowego

Ogloszenie o zamówieniu pdf docx oraz wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o nieudzieleniu zamówienia

 


CRZP/39/2019/AEZ Przeprowadzenie szkoleń MS

Ogloszenie o zamówieniu pdf docx oraz wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o udzieleniu zamówienia

 


CRZP/34/2019/AEZ Przeprowadzenie szkoleń - kursów MS Excel średnio zaawansowany (2 grupy) oraz kurs zaawansowany (1 grupa) dla pracowników administracyjnych uczelni

Ogloszenie o zamówieniu pdf docx oraz wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o udzieleniu zamówienia

 


CRZP/31/2019/AEZ Szkolenie kształtujące kompetencje zawodowe w transporcie drogowym, zgodnie z wymogami CPC oraz z egzaminem

Ogloszenie o zamówieniu pdf docx oraz wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o udzieleniu zamówienia

 


CRZP/107/2019/AEZ Certyfikowanie szkolenie z zarządzania łańcuchami dostaw - 3

Ogloszenie o zamówieniu pdf docx oraz wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o udzieleniu zamówienia

 

CRZP/66/2019/AEZ Certyfikowanie szkolenie z zarządzania łańcuchami dostaw powtórne

Ogloszenie o zamówieniu pdf docx oraz wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o udzieleniu zamówienia

 

CRZP/25/2019/AEZ Certyfikowanie szkolenie z zarządzania łańcuchami dostaw

Ogloszenie o zamówieniu pdf docx oraz wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o nieudzieleniu zamówienia

 


CRZP/46/2019/AEZ Kurs Ochrona danych osobowych w HR - powtórne

Ogloszenie o zamówieniu pdf docx oraz wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o udzieleniu zamówienia

 

CRZP/28/2019/AEZ Kurs Ochrona danych osobowych w HR

Ogloszenie o zamówieniu pdf docx oraz wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o nieudzieleniu zamówienia

 


CRZP/19/2019/AEZ Przeszkolenie w zakresie dowodzenia siłownią okrętową

Ogloszenie o zamówieniu pdf docx oraz wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o udzieleniu zamówienia

 


CRZP/138/2019/AEZ Przeprowadzenie specjalistycznych studiów podyplomowych - Zarządzanie przez jakość i standardy ISO - 2

Ogloszenie o zamówieniu pdf docx oraz wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o udzieleniu zamówienia

 

CRZP/17/2019/AEZ Przeprowadzenie specjalistycznych studiów podyplomowych - Zarządzanie przez jakość i standardy ISO

Ogloszenie o zamówieniu pdf docx oraz wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o nieudzieleniu zamówienia

 


CRZP/18/2019/AEZ Szkolenie podstawy emisji akustycznej w praktyce

Ogloszenie o zamówieniu pdf docx oraz wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o udzieleniu zamówienia

 


CRZP/9/2019/AEZ Przeprowadzenie szkolenia eksploatacja i serwis kontenerów chłodniczych stosowanych w transporcie morskim

Ogloszenie o zamówieniu pdf docx oraz wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o udzieleniu zamówienia

 


CRZP/30/2019/AEZ Przeprowadzenie szkolenia – CCNA Security - powtórne

Ogloszenie o zamówieniu pdf docx oraz wzór umowy

Informacja o nieudzieleniu zamówienia

 

CRZP/29/2019/AEZ Przeprowadzenie szkolenia – CCNA Routing and Switching 1 - powtórne

Ogloszenie o zamówieniu pdf docx oraz wzór umowy

Informacja o nieudzieleniu zamówienia

 

CRZP/7/2019/AEZ Przeprowadzenie szkolenia – CCNA Security

Ogloszenie o zamówieniu pdf docx oraz wzór umowy

Informacja o nieudzieleniu zamówienia

 

CRZP/6/2019/AEZ Przeprowadzenie szkolenia – CCNA Routing and Switching 1

Ogloszenie o zamówieniu pdf docx oraz wzór umowy

Informacja o nieudzieleniu zamówienia

 


CRZP/35/2019/AEZ Przeprowadzenie szkolenia – Eksploatacja urządzeń i sieci w zakresie do 1kV wraz z egzaminem i certyfikatem - 3

Ogloszenie o zamówieniu pdf docx oraz wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o udzieleniu zamówienia

 

CRZP/21/2019/AEZ Przeprowadzenie szkolenia – Eksploatacja urządzeń i sieci w zakresie do 1kV wraz z egzaminem i certyfikatem - powtórne

Ogloszenie o zamówieniu pdf docx oraz wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o nieudzieleniu zamówienia

 

CRZP/5/2019/AEZ Przeprowadzenie szkolenia – Eksploatacja urządzeń i sieci w zakresie do 1kV wraz z egzaminem i certyfikatem

Ogloszenie o zamówieniu pdf docx oraz wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o nieudzieleniu zamówienia

 


CRZP/8/2019/AEZ Przeprowadzenie kursu Autodesk Inventor stopień I i II

Ogloszenie o zamówieniu pdf docx oraz wzór umowy

Odpowiedż na pytania

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o udzieleniu zamówienia

 


CRZP/10/2019/AEZ Przeprowadzenie 11 warsztatów rozwijających kompetencje miękkie dla studentów Uniwersytetu Morskiego w Gdyni - powtórne
Ogloszenie o zamówieniu pdf docx oraz wzór umowy

Odpowiedż na pytania_1

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o udzieleniu zamówienia

 

CRZP/142/2018/AEZ Przeprowadzenie 11 warsztatów rozwijających kompetencje miękkie dla studentów Uniwersytetu Morskiego w Gdyni

 


CRZP/137/2019/AEZ/ Przeprowadzenie zajęć otwartych z przedstawicielami przemysłu - 5

Ogloszenie o zamówieniu pdf docx oraz wzór umowy

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Uniwersytet Morski w Gdyni  ul. Morska 81-87 81-225 Gdynia, budynek F, II piętro, pok. 226 do dnia 09.08.2019r. do godz. 1000.

Termin składania i otwarcia ofert ulega wydłużeniu do dnia 22.08.2019r.

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o nieudzieleniu zamówienia

 

CRZP/48/2019/AEZ/ Przeprowadzenie zajęć otwartych z przedstawicielami przemysłu - 4

Ogloszenie o zamówieniu pdf docx oraz wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o nieudzieleniu zamówienia

 

CRZP/37/2019/AEZ/ Przeprowadzenie zajęć otwartych z przedstawicielami przemysłu - 3

Ogloszenie o zamówieniu pdf docx oraz wzór umowy

Informacja o nieudzieleniu zamówienia

 

CRZP/24/2019/AEZ/ Przeprowadzenie zajęć otwartych z przedstawicielami przemysłu - powtórne

Ogloszenie o zamówieniu pdf docx oraz wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o nieudzieleniu zamówienia

 

CRZP/121/2018/AEZ/ Przeprowadzenie zajęć otwartych z przedstawicielami przemysłu

 


 

CRZP/27/2019/AEZ Przygotowanie skryptów w wersji elektronicznej dla studentów studiów II stopnia na kierunku Nawigacja i Transport - 3

Ogloszenie o zamówieniu pdf doc oraz wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o udzieleniu zamówienia zadania 3 i 7

Informacja o nieudzieleniu zamówienia zadania 1-2 i 4-6

 

CRZP/119/2018/AEZ/ Przygotowanie skryptów w wersji elektronicznej dla studentów studiów II stopnia na kierunku Nawigacja i Transport - powtórne

CRZP/104/2018/AEZ/ Przygotowanie skryptów w wersji elektronicznej dla studentów studiów II stopnia na kierunku Nawigacja i Transport

 


CRZP/15/2019/AEZ Zapewnienie noclegów dla dwóch osób w Krakowie - semestr 2

Ogloszenie o zamówieniu pdf oraz wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o udzieleniu zamówienia

 

CRZP/109/2018/AEZ/ Zapewnienie noclegów dla dwóch osób w Krakowie

 


 Pozostałe zamówienia na potrzeby Uniwersytetu Morskiego w Gdyni


CRZP/132/2019/AEZ Wyjazd szkoleniowy Kompanii Reprezentacyjnej Uniwersytetu Morskiego w Gdyni

Ogloszenie o zamówieniu pdf docx oraz wzór umowy

Zamawiający w dniu 16.07 przesunąl termin składania i otwarcia ofert na 19.07.2019r.

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o udzieleniu zamówienia

 


CRZP/65/2019/AEZ Usługi hotelarskie w zakresie organizacji przez Uniwersytet Morski w Gdyni V Konferencji Prorektorów ds. Ogólnych, Organizacji i Kontaktów z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym

Ogloszenie o zamówieniu pdf docx oraz wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o udzieleniu zamówienia

 


CRZP/14/2019/AEZ Usługi hotelarskie w zakresie organizacji przez Uniwersytet Morski w Gdyni XVIII Krajowej Konferencji Elektroniki

Ogloszenie o zamówieniu pdf docx oraz wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o udzieleniu zamówienia

 


 

Podmiot udostępniający: 

UMG Zespół ds. Zamówień Publicznych

Wytworzył informację:

A.Brunowicz
22.03.2019
Wprowadzenie:
Anita Brunowicz 22.03.2019
Ostatnia modyfikacja:
Anita Brunowicz 20.08.2019