Samodzielny referent/ Specjalista

Stanowisko: Samodzielny referent/ Specjalista

Wymiar etatu: pełny etat

Jednostka/komórka organizacyjna: Dziekanat Wydziału Elektrycznego 

Wymagania kwalifikacyjne, wykształcenie, doświadczenie zawodowe:

  • wykształcenie wyższe magisterskie;
  • doświadczenie w pracy w szkolnictwie wyższym;
  • doświadczenie w pracy administracyjnej;
  • znajomość języka angielskiego;
  • umiejętność obsługi urządzeń biurowych;
  • komunikatywność, asertywność, inicjatywa i zaangażowanie
    w działaniu.

Mile widziane:

  • znajomość systemów informatycznych BAZUS i POL-on.

Przewidywana data zatrudnienia: Listopad 2017r.

Dokumenty: CV oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U.2016.922) należy składać na adres mailowy: wedtatam.gdynia.pl w terminie do 13.10.2017r.

Jednocześnie informujemy wszystkich kandydatów, że bez wyżej wymienionego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oferta pracy nie będzie rozpatrywana. Zastrzegamy sobie prawo do udzielania odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty. 

Podmiot udostępniający: 

UMG Dział Kadr i Płac

Wytworzył informację:

Dziekan Wydziału Elektrycznego
28.09.2017
Wprowadzenie:
j.fiedorczuk 28.09.2017
Ostatnia modyfikacja:
j.fiedorczuk 28.09.2017