INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO - Dział Techniczny

Stanowisko: Inspektor nadzoru inwestorskiego

Wymiar czasu pracy: pełny etat

Jednostka/komórka organizacyjna: Pion Kanclerza

Wymagania kwalifikacyjne, wykształcenie, doświadczenie zawodowe:  

  • posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń;
  • znajomość procesu budowlanego;
  • znajomość kodeksu postępowania administracyjnego, prawa budowlanego, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
  • znajomość zagadnień z zakresu kosztorysowania robót budowlanych i projektowania;
  • znajomość  obsługi komputera;
  • prawo jazdy kat. B;
  • zaangażowanie i umiejętność pracy w zespole;
  • otwartość, kreatywność, komunikatywność;
  • mile widziane posiadanie doświadczenia w robotach prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków.

Przewidywana data zatrudnienia: październik 2017r.

Dokumenty: CV oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U.2016.922) należy składać na adres: administracjaatpraca.am.gdynia.pl (podając w tytule nazwę stanowiska) w terminie do 17.10.2017r.

Jednocześnie informujemy wszystkich kandydatów, że bez oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oferta pracy nie będzie rozpatrywana. Zastrzegamy sobie prawo do udzielania odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty.

Podmiot udostępniający: 

UMG Dział Kadr i Płac

Wytworzył informację:

p.o. Kanclerz AMG
04.10.2017
Wprowadzenie:
M.Krakowska 04.10.2017
Ostatnia modyfikacja:
M.Krakowska 04.10.2017