Referent/Specjalista ds. organizacyjnych

Stanowisko: Referent/Specjalista ds. organizacyjnych  

Wymiar czasu pracy: pełny etat

Jednostka/komórka organizacyjna: Dział organizacyjno-prawny, Pion Rektora

Wymagania kwalifikacyjne, wykształcenie, doświadczenie zawodowe:  

- wykształcenie wyższe

- dobra znajomość komputera (pakiet Microsoft Office)

- dobra znajomość języka angielskiego

- znajomość procedur ISO

- umiejętność redagowania pism urzędowych

- komunikatywność oraz umiejętność pracy w zespole

- sumienność, dokładność, rzetelność w wykonywaniu powierzonych obowiązków

Mile widziane:

- doświadczenie w pracy na uczelni wyższej

- znajomość prawa o szkolnictwie wyższym 

Przewidywana data zatrudnienia: październik 2017r. 

Dokumenty: CV oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych, Dz.U.2016.922) należy składać na adres: rekrutacjaatpraca.am.gdynia.pl (podając w tytule nazwę stanowiska) w terminie do 13 października 2017 roku.

Jednocześnie informujemy wszystkich kandydatów, że bez oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oferta pracy nie będzie rozpatrywana. Zastrzegamy sobie prawo do udzielania odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty.

Podmiot udostępniający: 

UMG Dział Kadr i Płac

Wytworzył informację:

Rektor AMG
06.10.2017
Wprowadzenie:
M.Krakowska 06.10.2017
Ostatnia modyfikacja:
M.Krakowska 06.10.2017