KONKURS na stanowisko: asystenta w Katedrze Podstaw Techniki

                                                                                                                                                                       Gdynia, 28.12.2017r.

 

                                                                                       DZIEKAN

                                                                    WYDZIAŁU MECHANICZNEGO

                                                          AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI

                                                                                      OGŁASZA

                                                                                      KONKURS

                                                                         na stanowisko: asystenta

                                                                      w  Katedrze Podstaw Techniki

w zakresie przedmiotowym: wytrzymałość materiałów, podstawy konstrukcji maszyn, grafika inżynierska

Wymagane jest ukończenie studiów na kierunku mechanika i budowa maszyn i tytuł zawodowy magistra inżyniera.

Kandydat powinien posiadać predyspozycje do pracy naukowej w zakresie prac badawczych prowadzonych przez Katedrę.

 

Kandydaci powinni złożyć:

- podanie ,

- życiorys,

- kwestionariusz osobowy + fotografie

- oryginalny dyplom ukończonych studiów I i II stopnia potwierdzający posiadane

   kwalifikacje,

- informacje o przebiegu pracy zawodowej.

Termin składania dokumentów:  do  12.02. 2018r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu:   14.02. 2018r.

 

Dokumenty konkursowe należy składać w Katedrze Podstaw Techniki AMG w Gdyni, ul. Morska 83, tel. (58)621-70-41 w. 331 lub (58) 5586331 p. A-208

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

Dominika Cuper-Przybylska
08.01.2018
Wprowadzenie:
D.Przybylska 08.01.2018
Ostatnia modyfikacja:
D.Przybylska 08.01.2018