Asystent/ka Rektora

 Stanowisko /Funkcja: Asystent/ka Rektora

Wymiar czasu pracy: Pełny etat

Jednostka/komórka organizacyjna: Pion Rektora

Wykształcenie, Doświadczenie Zawodowe, Wymagania kwalifikacyjne:

- wykształcenie wyższe magisterskie (najlepiej prawnicze lub ekonomiczne);

- bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;

- bardzo dobra znajomość obsługi komputera pakietu Microsoft Office;

- doświadczenie zawodowe;

- umiejętność podejmowania decyzji pod presją czasu;

- skrupulatność, dokładność, umiejętność analitycznego myślenia;

- komunikatywność, asertywność, inicjatywa i zaangażowanie w działaniu;

- odpowiedzialność w realizowaniu powierzonych działań;

- otwartość na doskonalenie zawodowe;

- dyspozycyjność.

Przewidywana data zatrudnienia: Marzec 2018 r.

Dokumenty: CV oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U.2016.922) należy składać na adres: kierownik.rektoratuatau.am.gdynia.pl (podając w tytule nazwę stanowiska) w terminie               do 15 lutego 2018 roku.

 

Jednocześnie informujemy wszystkich kandydatów, że bez wyżej wymienionego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oferta pracy nie będzie rozpatrywana. Zastrzegamy sobie prawo do udzielania odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty.

 

Podmiot udostępniający: 

UMG Dział Kadr i Płac

Wytworzył informację:

Kierownik Rektoratu
26.01.2018
Wprowadzenie:
j.fiedorczuk 26.01.2018
Ostatnia modyfikacja:
j.fiedorczuk 26.01.2018