Grafik

Stanowisko /Funkcja: Grafik

Wymiar czasu pracy: 1/2 etatu lub 1/4 etatu

Jednostka/komórka organizacyjna: Pion Rektora  

Wykształcenie, Doświadczenie Zawodowe, Wymagania kwalifikacyjne:

- biegła znajomość oprogramowania Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesing, Corel Draw;

- znajomość zagadnień z procesu przygotowania materiałów do druku (ulotki, plakaty, katalogi, naklejki, wizytówki);

- umiejętność obróbki zdjęć;

- umiejętność tworzenie kreacji graficznych na potrzeby internetowych kampanii reklamowych i kampanii w mediach tradycyjnych;

- umiejętność tworzenia elementów graficznych na potrzeby działań BTL;

- komunikatywność i umiejętność pracy w zespole;

- umiejętność zarządzania czasem i realizacji założonych celów;

- dobra organizacja czasu pracy i terminowość w realizacji zadań;

- umiejętność szybkiego i kreatywnego działania.

Przewidywana data zatrudnienia: Marzec 2018 r.

Dokumenty: CV oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U.2016.922) należy składać na adres: kierownik.rektoratuatau.am.gdynia.pl (podając w tytule nazwę stanowiska) w terminie              do 15 lutego 2018 roku.

Jednocześnie informujemy wszystkich kandydatów, że bez wyżej wymienionego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oferta pracy nie będzie rozpatrywana. Zastrzegamy sobie prawo do udzielania odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty.

 

Podmiot udostępniający: 

UMG Dział Kadr i Płac

Wytworzył informację:

Kierownik Rektoratu
26.01.2018
Wprowadzenie:
j.fiedorczuk 26.01.2018
Ostatnia modyfikacja:
j.fiedorczuk 26.01.2018