Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Matematyki na Wydziale Nawigacyjnym

DZIEKAN WYDZIAŁU NAWIGACYJNEGO

AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI

OGŁASZA KONKURS

na stanowisko A S Y S T E N T A

w Katedrze Matematyki

z możliwością zatrudnienia 2 osób

 

 

W konkursie mogą brać udział osoby, które odpowiadają warunkom określonym w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r - Prawo o szkolnictwie wyższym. (Dz. U. nr 164 poz. 1365,   z  późn. zm.) oraz  w Statucie AMG.

 

Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:

  1. podanie,
  2. życiorys,
  3. ankietę personalną ze zdjęciem,
  4. odpis dyplomu ukończenia studiów,
  5. dyplom magistra,
  6. inne dyplomy potwierdzające dodatkowe kwalifikacje.

 

Termin składania wniosków: 30 kwietnia 2018 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu:  17 maja 2018 r.

 

Zgłoszenia proszę składać pod adresem:

Katedra Matematyki
Akademia Morska
ul. Morska 83
81-962 Gdynia
pok.: C. 307 lub C. 306

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

T. Neumann
28.02.2018
Wprowadzenie:
T.Neumann 28.02.2018
Ostatnia modyfikacja:
T.Neumann 28.02.2018