Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Geodezji i Oceanografii na Wydziale Nawigacyjnym

DZIEKAN WYDZIAŁU NAWIGACYJNEGO

AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI

OGŁASZA KONKURS

na stanowisko A S Y S T E N T A

w Katedrze Geodezji i Oceanografii

 

 

W konkursie mogą brać udział osoby, które odpowiadają warunkom określonym w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r - Prawo o szkolnictwie wyższym. (Dz. U. nr 164 poz. 1365,   z  późn. zm.) oraz  w Statucie AMG.

 

Od kandydata na stanowisko asystenta wymaga się:

 • posiadania tytułu zawodowego magistra w dyscyplinie geografia lub oceanografia,
 • prowadzenia zajęć dydaktycznych z przedmiotów: meteorologia i oceanografia, osłona hydrometeorologiczna żeglugi oraz pokrewnych,
 • prowadzenie działalności naukowej i publikacyjnej,
 • prowadzenie działalności organizacyjnej w ramach Katedry Geodezji i Oceanografii,
 • uczestnictwo jako nauczyciel akademicki w praktykach morskich (na statkach szkolnych) studentów Wydziału,
 • znajomości języka angielskiego na poziomie B2.

Osoby przystępujące do konkursu proszone są o nadesłanie:

 • podania o zatrudnienie,
 • kserokopii posiadanych dyplomów, certyfikatów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje kandydata,
 • aktualnego dorobku naukowego,
 • życiorysu,
 • kwestionariusza osobowego.

 

Termin składania wniosków: 19 marca 2018 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu:  22 marca 2018 r.

 

Zgłoszenia proszę składać pod adresem:

Akademia Morska/Wydział Nawigacyjny
Katedra Geodezji i Oceanografii
ul. Sędzickiego 19
81-374 Gdynia
tel. +48 58 558-68-10
e-mail: c.spechtatwn.am.gdynia.pl

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

T. Neumann
28.02.2018
Wprowadzenie:
T.Neumann 28.02.2018
Ostatnia modyfikacja:
T.Neumann 28.02.2018