Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Elektroenergetyki Okrętowej na Wydziale Elektrycznym

DZIEKAN WYDZIAŁU  ELEKTRYCZNEGO AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI

OGŁASZA  KONKURS

na stanowisko ASYSTENTA

w Katedrze Elektroenergetyki Okrętowej na Wydziale Elektrycznym AMG

W konkursie mogą brać udział osoby, które odpowiadają warunkom określonym   w ustawie   z dnia 27 lipca 2005 r - Prawo o szkolnictwie wyższym. (Dz. U. nr 164 poz. 1365, z  późn. zm.) oraz  w Statucie AMG.  

Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:

  1. podanie
  2. życiorys
  3. odpis dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich
  4. kopię dyplomu elektroautomatyka okrętowego, jeżeli kandydat taki dyplom posiada

 

Termin składania wniosków: 17 września 2018r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 30 września 2018r.

Dokumenty konkursowe należy składać w Dziekanacie Wydziału Elektrycznego AMG w Gdyni, ul. Morska 83-87,  p. C-256 A, C-257 tel. (58) 55 86 681.

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

Katarzyna Chmielewska
09.04.2018
Wprowadzenie:
K.Chmielewska 09.04.2018
Ostatnia modyfikacja:
K.Chmielewska 09.04.2018