Samodzielny referent/specjalista w Dziekanacie Wydziału Elektrycznego

Stanowisko: Samodzielny referent/specjalista

Wymiar czasu pracy: 1 etat

Jednostka/komórka organizacyjna: Dziekanat Wydziału Elektrycznego

Wymagania kwalifikacyjne, wykształcenie, doświadczenie zawodowe: 

- wykształcenie wyższe magisterskie;

- doświadczenie w pracy w szkolnictwie wyższym;

- doświadczenie w pracy administracyjnej;

- znajomość języka angielskiego;

- umiejętność obsługi urządzeń biurowych;

- komunikatywność, asertywność, inicjatywa i zaangażowanie w działaniu.

Przewidywana data zatrudnienia:  maj 2018 r.

Dokumenty: CV oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U.2016.922) należy przesyłać na adres b.barzowskaatwe.am.gdynia.pl w terminie do 20.04.2018 r. 

Jednocześnie informujemy wszystkich kandydatów, że bez wyżej wymienionego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oferta pracy nie będzie rozpatrywana. Zastrzegamy sobie prawo do udzielania odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty.

Podmiot udostępniający: 

UMG Dział Kadr i Płac

Wytworzył informację:

Dziekanat Wydziału Elektrycznego
12.04.2018
Wprowadzenie:
M.Sieniawska 12.04.2018
Ostatnia modyfikacja:
M.Krakowska 19.04.2018