Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Eksploatacji Statku na Wydziale Nawigacyjnym

Gdynia 13.04.2018

DZIEKAN WYDZIAŁU NAWIGACYJNEGO

AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI

ogłasza

KONKURS NA STANOWISKO

ASYSTENTA

W KATEDRZE EKSPLOATACJI STATKU

Od kandydata na stanowisko asystenta wymaga się:

 • posiadanie tytułu zawodowego magistra inżyniera uczelni morskiej,
 • predyspozycji do pracy dydaktycznej,
 • predyspozycji do pracy naukowej,
 • dobrej znajomości języka angielskiego,
 • mile widziany dyplom morski

Osoby przystępujące do konkursu proszone są o nadesłanie:

 • podania do Rektora o zatrudnienie w Akademii Morskiej w Gdyni,
 • kserokopii posiadanych dyplomów, certyfikatów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje kandydata,
 • życiorysu,
 • kwestionariusza osobowego

Na adres:
Akademia Morska
Katedra Eksploatacji Statku
Al. Jana Pawła II 3
81-345 Gdynia
(tel. 58 55 86 158)  

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa z dniem 08.06.2018 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu 14.06.2018

 

 

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW

INSTYTUCJA: Akademia Morska, Wydział Nawigacyjny, Katedra Eksploatacji Statku

MIASTO:                                            Gdynia

STANOWISKO:                                  asystent

DYSCYPLINA NAUKOWA:              Transport

DATA OGŁOSZENIA:                       13.04.2018

TERMIN SKŁADANIA OFERT:         08.06.2018

LINK DO STRONY:                           www.wn.am.gdynia.pl

SŁOWA KLUCZOWE:                          Technologia przewozu, przeładunku i

                                                                  składowania; Technologia przewozu,

                                                                   przeładunku w transporcie morskim

 

Od kandydata na stanowisko asystenta wymaga się:  

 • posiadania tytułu zawodowego magistra inżyniera uczelni morskiej,
 • posiadania dyplomu oficera pokładowego,
 • predyspozycji do pracy dydaktycznej,
 • predyspozycji do pracy naukowej,
 • dobrej znajomości języka angielskiego.

Osoby przystępujące do konkursu proszone są o nadesłanie:

 • podania do Rektora o zatrudnienie w Akademii Morskiej w Gdyni,
 • kserokopii posiadanych dyplomów, certyfikatów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje kandydata,
 • życiorysu,
 • kwestionariusza osobowego.

 

FORM FOR EMPLOYERS

INSTITUTION       Gdynia Maritime University, Faculty of Navigation, 

                                Department of Ship Operation

CITY                 Gdynia

POSITION        assistant

DISCIPLINE    Transport

POSTED           13.04.2018

EXPIRES          08.06.2018

WEBSITE          www.wn.am.gdynia.pl

      KEY WORDS    Cargo Carriage Handling and Warehousing of the Goods;

                                  Cargo Carriage and Handling in Maritime Transportation

DESCRIPTION (field, expectations, comments):

The requirements for assistant candidate:  

 • M.Sc. Eng.  at Maritime University,
 • Deck officer diploma,
 • Predisposition for teaching,
 • Penchant to research work,
 • Good English language skills.

 

Required documents:

 • Application for a job,
 • Diploma hard-copies,
 • CV,
 • Personal data form.

 

 

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

M. Wołowiec
12.04.2018
Wprowadzenie:
T.Neumann 12.04.2018
Ostatnia modyfikacja:
T.Neumann 12.04.2018