Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Matematyki na Wydziale Nawigacyjnym

Gdynia, 09.05.2018.

ZAWIADOMIENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO ASYSTENTA

W KATEDRZE MATEMATYKI

WYDZIAŁU NAWIGACYJNEGO

AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI

 

Dziekan Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni ogłasza konkursu na stanowisko asystenta w Katedrze Matematyki, z możliwością zatrudnienia 2 osób.

Do konkursu mogą przystąpić osoby posiadające dyplom magistra matematyki.

Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:

- podanie,

- życiorys,

- ankietę personalną ze zdjęciem,

- odpis dyplomu ukończenia studiów,

- dyplom magistra

- inne dyplomy potwierdzające dodatkowe kwalifikacje.

Termin zgłoszenia upływa 15 czerwca 2018 roku.

Termin rozstrzygnięcia konkursu 21 czerwca 2018 roku.

Zgłoszenia proszę składać pod adresem:

 

Katedra Matematyki

Akademia Morska

ul. Morska 83

81-962 Gdynia

pok.: C. 307 lub C. 306

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW

 

 

INSTYTUCJA: ...AKADEMIA MORSKA, Wydział Nawigacji, Katedra Matematyki

MIASTO: ...GDYNIA...........................................................................................................

STANOWISKO: ....ASYSTENT.............................................................................................

DYSCYPLINA NAUKOWA: ...MATEMATYKA...............................................................

DATA OGŁOSZENIA: ....09.05.2018r.……...........................................................................

TERMIN SKŁADANIA OFERT: ...15.06.2018r.................................................................

LINK DO STRONY: ..........................................................................................................

     SŁOWA KLUCZOWE: ...matematyka, statystyka, informatyka, niezawodność,                                          bezpieczeństwo, analiza systemowa, transport.................................................................                                           

 

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi): …Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:

- podanie,

- życiorys,

- ankietę personalną ze zdjęciem,

- odpis dyplomu ukończenia studiów,

- dyplom magistra matematyki,

- inne dyplomy potwierdzające dodatkowe kwalifikacje. .................................................                      

 

 

 

 

 

 

FORM FOR EMPLOYERS

 

INSTITUTION ...MARITIME UNIVERSITY

  Faculty of Navigation, Department of Mathematics……

CITY. ...GDYNIA...........................................................................................................

POSITION ...ASSISTANT.............................................................................................

DISCIPLINE ...MATHEMATICS...............................................................................

POSTED ...09.05.2018..................................................................................................

EXPIRES ...15.06.2018..................................................................................................

WEBSITE ......... .............................................................................................................

KEY WORDS ...mathematics, statistics, informatics, reliability, safety, system analysis,

                            transport .............................................................................................                                           

DESCRIPTION (field, expectations, comments): …The application bag should include: 

 

- application,

- Curriculum Vitae,

- personal form with photo,

- copy of study completion,

- MSc in Mathematics diploma,

- other diplomas confirming additional qualifications if any.............................................

 

 

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

T. Neumann
09.05.2018
Wprowadzenie:
T.Neumann 09.05.2018
Ostatnia modyfikacja:
T.Neumann 09.05.2018