Marynarz na statku szkolnym "Horyzont II"

Stanowisko: Marynarz

Wymiar czasu pracy: 1 etat

Jednostka/komórka organizacyjna:  Horyzont II

Wymagania kwalifikacyjne, wykształcenie, doświadczenie zawodowe: 

- Świadectwo Marynarza Wachtowego (OS);

- mile widziane doświadczenie na ww. stanowisku;

- aktualne Międzynarodowe Morskie Świadectwo Zdrowia, książeczka żeglarska;

- Świadectwo przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa (Basic Safety Certificate),

- Świadectwo przeszkolenia dla członków załóg z przydzielonymi obowiązkami w zakresie ochrony na statku.

Dodatkowe informacje:

- marynarska umowa o pracę na czas określony,

- udział w Rejsie na Spitsbergen.

Przewidywana data zatrudnienia:  sierpień 2018 r.

Dokumenty: CV, aplikacja oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.) należy przesyłać na adres armatoratam.gdynia.pl do19.08.2018 r. podając w tytule nazwę stanowiska.

Jednocześnie informujemy wszystkich kandydatów, że bez wyżej wymienionego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oferta pracy nie będzie rozpatrywana. Zastrzegamy sobie prawo do udzielania odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty.

Załączniki: 

Podmiot udostępniający: 

UMG Dział Kadr i Płac

Wytworzył informację:

Dział Armatorski
28.05.2018
Wprowadzenie:
M.Sieniawska 28.05.2018
Ostatnia modyfikacja:
E.Zdanowicz 07.08.2018