KONKURS na stanowisko: asystenta w Katedrze Materiałów Okrętowych i Technologii Remontów

Gdynia, 18.05.2018r.

DZIEKAN

WYDZIAŁU MECHANICZNEGO A

KADEMII MORSKIEJ W GDYNI 

OGŁASZA KONKURS

na stanowisko: asystenta w Katedrze Materiałów Okrętowych i Technologii Remontów

w specjalności: metrologia i systemy pomiarowe oraz metrologia warsztatowa

 

Wymagane jest posiadanie tytułu zawodowego magistra inżyniera w zakresie budowy i eksploatacji maszyn.

Kandydaci powinni złożyć:

- podanie ,

- życiorys,

-kwestionariusz osobowy + fotografie 

- oryginalny dyplom potwierdzający posiadane kwalifikacje,

- informacje o przebiegu pracy zawodowej.

 

Termin składania dokumentów: do 07.09.2018r.

Termin zamknięcia konkursu: 10.09.2018r.

Dokumenty konkursowe należy składać w Katedrze Materiałów Okrętowych i Technologii Remontów AMG w Gdyni, ul. Morska 83, tel. (58) 621-70-41 w. 432 lub (58) 55 86 432 p. A-236 

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

Dominika Cuper-Przybylska
10.09.2018
Wprowadzenie:
D.Przybylska 12.06.2018
Ostatnia modyfikacja:
i.wierzbowska 20.07.2018