Referent/Specjalista ds. organizacyjno – prawnych

Stanowisko:

Referent/Specjalista ds. organizacyjno – prawnych

Wymiar czasu pracy:

1 etat

Wymagania kwalifikacyjne, Wykształcenie, Praktyka:

- wykształcenie wyższe prawnicze;

- dobra znajomość komputera (pakiet Microsoft Office, LEX);

- minimum roczne doświadczenie na podobnym  stanowisku;

- umiejętność interpretowania przepisów prawnych i redagowania pism urzędowych;

- dobra znajomość języka angielskiego;

- komunikatywność oraz umiejętność pracy w zespole;

- umiejętność zarządzania czasem i realizacji założonych celów;

- sumienność, dokładność, rzetelność w wykonywaniu powierzonych obowiązków.

Mile widziane:

- doświadczenie w pracy na uczelni;

- znajomość prawa o szkolnictwie wyższym oraz z zakresu ochrony danych osobowych;

- znajomość procedur ISO.

Przewidywana data zatrudnienia: Lipiec 2018r.

Dokumenty:

CV oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.) należy składać na adres kierownik.rektoratuatau.am.gdynia.pl w terminie do 30.06.2018r., wpisując w tytule maila nazwę stanowiska pracy. Jednocześnie informujemy wszystkich kandydatów, że bez wyżej wymienionego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oferta pracy nie będzie rozpatrywana. Zastrzegamy sobie prawo do udzielania odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty.

Podmiot udostępniający: 

UMG Dział Kadr i Płac

Wytworzył informację:

Rektor AMG
12.06.2018
Wprowadzenie:
M.Krakowska 12.06.2018
Ostatnia modyfikacja:
M.Krakowska 12.06.2018