Konkurs na stanowisko asystenta w zakresie metod ilościowych w Katedrze Ekonomii i Polityki Gospodarczej

DZIEKAN

WYDZIAŁU  PRZEDSIĘBIORCZOŚCI  I  TOWAROZNAWSTWA

AKADEMII  MORSKIEJ W GDYNI

 

ogłasza konkurs

na stanowisko asystenta

w zakresie metod ilościowych

w Katedrze Ekonomii i Polityki Gospodarczej

 

Do konkursu na stanowisko asystenta mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone
w Ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym” (Dz. U. 2017. 2183) oraz Statucie Akademii Morskiej w Gdyni.

 

Wymagania:

  1. Tytuł zawodowy magistra nauk ekonomicznych, specjalizacja z zakresu metod ilościowych (statystyka i ekonometria ewentualnie kierunki matematyczne).
  2. Obszar kompetencji merytorycznych:
    1. statystyka matematyczna , ekonometria, modelowanie
    2. znajomość narzędzi statystycznych (np. Statistica, SPSS, itp.)
  3. Dobra znajomość języka angielskiego,

 

Wymagane dokumenty:

1.    Podanie.

2.    Życiorys.

3.    Wypełniony kwestionariusz osobowy.

4.    Dyplom potwierdzający ukończenie studiów.

5.    Certyfikaty potwierdzające ewentualne inne uprawnienia.

 

Termin składania wniosków: do 07.09.2018 roku

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 14.09.2018 roku

Termin zatrudnienia: od 01.10.2018 roku

Dokumenty konkursowe należy składać w Biurze Dziekana Wydziału Przedsiębiorczości
i Towaroznawstwa  AM w Gdyni, ul. Morska 83, tel. (58) 55 86 620, p. B-428

Prosimy o dołączenie do przesłanych dokumentów oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. 2016. 922). Jednocześnie informujemy wszystkich kandydatów, że bez wyżej wymienionego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oferta pracy nie będzie rozpatrywana.

Gdynia, dnia 12.06.2018 roku

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

Biuro Dziekana
13.06.2018
Wprowadzenie:
M.Schmidt 13.06.2018
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 14.06.2018