Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Telekomunikacji Morskiej na Wydziale Elektrycznym

DZIEKAN WYDZIAŁU  ELEKTRYCZNEGO

AKADEMII MORSKIEJ

W GDYNI

 

O G Ł A S Z A     K  O  N  K  U  R  S

na   stanowisko   

A D I U N K T A

 

w Katedrze Telekomunikacji Morskiej 

na Wydziale Elektrycznym AMG

 

          W konkursie mogą brać udział osoby, które odpowiadają warunkom określonym   w ustawie   z dnia 27 lipca 2005 r - Prawo o szkolnictwie wyższym. (Dz. U. nr 164 poz. 1365, z  późn. zm.) oraz  w Statucie AMG.   

 

Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:

 

  1. podanie
  2. życiorys
  3. kwestionariusz osobowy
  4. odpis dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich
  5. odpis dyplomu doktora nauk technicznych
  6. oświadczenie o podjęciu pracy na pełnym etacie w AMG, jako podstawowym miejscu pracy

 

Termin składania wniosków: 31 sierpnia 2018r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 20 września 2018r.

 

Dokumenty konkursowe należy składać w Dziekanacie Wydziału Elektrycznego AMG w Gdyni, ul. Morska 83-87,  p. C-256 A, C-257 tel. (58) 55 86 681.

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

Katarzyna Chmielewska
06.07.2018
Wprowadzenie:
K.Chmielewska 06.07.2018
Ostatnia modyfikacja:
K.Chmielewska 06.07.2018