Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Materiałów Okrętowych i Technologii Remontów w specjalności: „podstawy inżynierii wytwarzania”, „podstawy spawalnictwa”

DZIEKAN WYDZIAŁU MECHANICZNEGO
AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI

OGŁASZA KONKURS

na stanowisko: asystenta
w Katedrze Materiałów Okrętowych i Technologii Remontów

w specjalności: „podstawy inżynierii wytwarzania”, „podstawy spawalnictwa”

 

Wymagane jest posiadanie tytułu zawodowego magistra inżyniera w dyscyplinie: Budowa i eksploatacja maszyn.


Kandydaci powinni złożyć:
- podanie ,
- życiorys,
- kwestionariusz osobowy + fotografie
- oryginalny dyplom potwierdzający posiadane kwalifikacje,
- informacje o przebiegu pracy zawodowej.

Termin składania dokumentów: do 07.09. 2018r.
Termin zamknięcia konkursu: 10.09. 2018r.

Dokumenty konkursowe należy składać w Katedrze Materiałów Okrętowych i Technologii Remontów AMG w Gdyni, ul. Morska 81-87, tel. (58) 5586432 p. A-236

Podmiot udostępniający: 

UMG Dział Kadr i Płac

Wytworzył informację:

J.Molenda
20.07.2018
Wprowadzenie:
D.Przybylska 20.07.2018
Ostatnia modyfikacja:
D.Przybylska 21.08.2018