Referent/ Specjalista - Katedra Matematyki

Stanowisko/Funkcja: Referent/ Specjalista

Wymiar czasu pracy: 1 etat

Jednostka/komórka organizacyjna: Katedra Matematyki, Wydział Nawigacyjny

Wymagania kwalifikacyjne, Wykształcenie, Doświadczenie zawodowe:             

  • wykształcenie wyższe,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • zdolności organizacyjne i interpersonalne,
  • zaangażowanie i umiejętność samodzielnej pracy pod presją czasu,
  • otwartość, kreatywność, komunikatywność,
  • odpowiedzialność, uczciwość, rzetelność,
  • dokładność, terminowość.

Przewidywana data zatrudnienia:  15 październik 2018 roku

Dokumenty: CV oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.) należy składać na adres mailowy: katmatatam.gdynia.pl (podając w tytule nazwę stanowiska) w terminie do dnia 15.09.2018 r.

Jednocześnie informujemy wszystkich kandydatów, że bez oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oferta pracy nie będzie rozpatrywana. Zastrzegamy sobie prawo do udzielania odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty.

Podmiot udostępniający: 

UMG Dział Kadr i Płac

Wytworzył informację:

Dziekan Wydziału Nawigacyjnego
01.08.2018
Wprowadzenie:
j.fiedorczuk 01.08.2018
Ostatnia modyfikacja:
M.Sieniawska 07.09.2018