Dyrektor - Biblioteka Główna

Stanowisko: Dyrektor

Wymiar czasu pracy: 1 etat

Komórka organizacyjna: Biblioteka Główna

Wymagania kwalifikacyjne , Wykształcenie, Doświadczenie zawodowe:             

- uprawnienia dyplomowanego bibliotekarza, dyplomowanego pracownika dokumentacji i informacji naukowej lub stopień naukowy;

- przynajmniej 6-letnie doświadczenie w pracy w bibliotece;

- znajomość problematyki bibliotekoznawstwa, informacji naukowej oraz systemów biblioteczno-informacyjnych;

- znajomość aktów prawnych związanych z problematyką biblioteczną i przepisów o finansach publicznych;

- znajomość języka obcego – preferowany język angielski;

- umiejętności w zakresie zarządzania i kierowania zespołem.

Dodatkowe wymagania:

- przedstawienie koncepcji funkcjonowania Biblioteki Głównej AMG.

Przewidywana data zatrudnienia: 01.10.2018 r.

Dokumenty: CV, list motywacyjny, kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i uprawnienia, kopie certyfikatów potwierdzających znajomość języka obcego oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.) należy przesyłać na adres rekrutacjaatpraca.am.gdynia.pl  do 10.09.2018 r. podając w tytule nazwę stanowiska.

Jednocześnie informujemy wszystkich kandydatów, że bez wyżej wymienionego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oferta pracy nie będzie rozpatrywana. Zastrzegamy sobie prawo do udzielania odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty

Podmiot udostępniający: 

UMG Dział Kadr i Płac

Wytworzył informację:

Prorektor ds. Nauki
06.08.2018
Wprowadzenie:
j.fiedorczuk 06.08.2018
Ostatnia modyfikacja:
E.Zdanowicz 08.08.2018