Instruktor ceremoniału morskiego i musztry

Stanowisko /Funkcja: Instruktor ceremoniału morskiego i musztry  

Wymiar czasu pracy: 1 etat

Jednostka/komórka organizacyjna: Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Wykształcenie, Doświadczenie Zawodowe, Wymagania kwalifikacyjne:

- wykształcenie średnie;

- znajomość zasad ceremoniału morskiego;

- znajomość zasad musztry;

- znajomość tradycji morskiej i zasad żołnierskiego zachowania.

Przewidywana data zatrudnienia: 01.09.2018 r.

Dokumenty: CV, list motywacyjny oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.) należy przesyłać na adres rekrutacjaatpraca.am.gdynia.pl do 17.08.2018 r. podając w tytule nazwę stanowiska.

Jednocześnie informujemy wszystkich kandydatów, że bez wyżej wymienionego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oferta pracy nie będzie rozpatrywana. Zastrzegamy sobie prawo do udzielania odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty.

Podmiot udostępniający: 

UMG Zespół do Spraw Kształcenia

Wytworzył informację:

Rektor AMG
10.08.2018
Wprowadzenie:
K.Okońska 10.08.2018
Ostatnia modyfikacja:
i.wierzbowska 10.08.2018