Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Systemów Informacyjnych w dyscyplinie naukowej nauki o zarządzaniu i jakości

DZIEKAN WYDZIAŁU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TOWAROZNAWSTWA

 UNIWERSYTETU MORSKIEGO W GDYNI

ogłasza konkurs

NA STANOWISKO ASYSTENTA

W GRUPIE PRACOWNIKÓW DYDAKTYCZNYCH 

W DYSCYPLINIE  NAUKOWEJ  NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI

 

DATA OGŁOSZENIA KONURSU: 10.01.2020

TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 31.08.2020, godz. 15.00

TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKUKRSU: 12.09.2020

 

WARUNKI ZATRUDNIENIA:

-    zatrudnienie Katedrze Systemów Informacyjnych Wydziału Przedsiębiorczości
     i Towaroznawstwa  Uniwersytetu Morskiego w Gdyni,

-   zatrudnienie w pełnym wymiarze etatu w Uniwersytecie Morskim, który będzie stanowić
     podstawowe miejsce pracy.

WYMAGANIA PODSTAWOWE:

-    dyplom magistra  uzyskany na kierunkach związanych z informatyka,

- znajomość problematyki dot. technologii mobilnych, umiejętność projektowania
     i programowania aplikacji mobilnych,

-   znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

WYMAGANIA DODATKOWE:

-   predyspozycje do pracy naukowej i dydaktycznej.

WYMAGANE DOKUMENTY:

-   podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora UMG,

-   CV,

-   kserokopia posiadanych dyplomów,

-   ewentualnie wykaz osiągnięć naukowych.

 

DODATKOWE INFORMACJE:

-  w ramach zatrudnienia oferujemy pakiet medyczny dla pracowników oraz kartę Multisport.

 

Adres korespondencyjny:

Uniwersytet Morski w Gdyni, Biuro Dziekana Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa, ul. Morska 81-87, 81-225 Gdynia, tel. (58) 55 86 620, e-mail: biuroatwpit.umg.edu.pl

Informujemy, że istnieje możliwość dalszego przetwarzania danych osobowych kandydatów dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych. W przypadku wyrażenia takiej woli, proszę o umieszczenie dodatkowego oświadczenia o następującej treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych”. 

W przypadku wzięcia udziału w procesie rekrutacji należy zapoznać się z informacjami dot. przetwarzania danych osobowych pod adresem http://www.umg.edu.pl/rekrutacja-do-pracy.

Zastrzegamy sobie prawo do udzielania odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty oraz możliwość odwołania rekrutacji bez podania przyczyny.

Informujemy, że ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor UMG.

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

A.Jażdżewska
10.01.2020
Wprowadzenie:
M.Schmidt 10.01.2020
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 02.03.2020