Konkurs na stanowisko adiunkta/starszego wykładowcy w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Systemów Informacyjnych w dyscyplinie naukowej nauki o zarządzaniu i jakości

DZIEKAN WYDZIAŁU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TOWAROZNAWSTWA

 UNIWERSYTETU MORSKIEGO W GDYNI

ogłasza konkurs

NA STANOWISKO ADIUNKTA/STARSZEGO WYKŁADOWCY

W GRUPIE PRACOWNIKÓW DYDAKTYCZNYCH 

W DYSCYPLINIE  NAUKOWEJ  NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI

 

DATA OGŁOSZENIA KONKURSU: 05.02.2020

TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 10.06.2020

TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKUKRSU: 15.06.2020

WARUNKI ZATRUDNIENIA:

-    zatrudnienie Katedrze Systemów Informacyjnych Wydziału Przedsiębiorczości
     i Towaroznawstwa  Uniwersytetu Morskiego w Gdyni,

-   zatrudnienie w pełnym wymiarze etatu w Uniwersytecie Morskim, który będzie stanowić
     podstawowe miejsce pracy.

WYMAGANIA PODSTAWOWE:

-   dyplom doktora  uzyskany na kierunkach związanych z dyscypliną informatyka lub 

    doświadczenie praktyczne,

-   znajomość problematyki dot. technologii mobilnych i internetowych lub inżynierii  

    oprogramowania i projektowania systemów informatycznych,

-   znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

WYMAGANIA DODATKOWE:

-    predyspozycje do pracy dydaktycznej.

WYMAGANE DOKUMENTY:

- podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora UMG,

- CV,

- kserokopia posiadanych dyplomów,

- ewentualnie wykaz osiągnięć naukowych.

 

DODATKOWE INFORMACJE:

- w ramach zatrudnienia oferujemy pakiet medyczny dla pracowników oraz kartę Multisport.

Adres korespondencyjny:

Uniwersytet Morski w Gdyni, Biuro Dziekana Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa, ul. Morska 81-87, 81-225 Gdynia, tel. (58) 55 86 620, e-mail: biuroatwpit.umg.edu.pl

Informujemy, że istnieje możliwość dalszego przetwarzania danych osobowych kandydatów dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych. W przypadku wyrażenia takiej woli, proszę o umieszczenie dodatkowego oświadczenia o następującej treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych”. 

W przypadku wzięcia udziału w procesie rekrutacji należy zapoznać się z informacjami dot. przetwarzania danych osobowych pod adresem http://www.umg.edu.pl/rekrutacja-do-pracy.

Zastrzegamy sobie prawo do udzielania odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty oraz możliwość odwołania rekrutacji bez podania przyczyny.

Informujemy, że ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor UMG.

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

A.Jażdżewska
05.02.2020
Wprowadzenie:
M.Schmidt 05.02.2020
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 25.02.2020