Regulamin zarządzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi i prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji

z dnia 26 marca 2015 r.

Pliki do pobrania: 

Podmiot udostępniający: 

UMG Dział Organizacyjno-prawny

Wytworzył informację:

Przewodniczący Senatu: prof. dr hab. Piotr Jędrzejowicz
26.03.2015
Wprowadzenie:
K.Dzwonkowska - Elminowska 22.11.2018
Ostatnia modyfikacja:
D.Niklas 27.11.2018