Regulaminy

 

  

 • Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego dla Budynku Głównego A, B, C w Akademii Morskiej w Gdyni.(dostępna u Kierownika Obiektu oraz w zespole ds. BHP)
 • Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego dla Obiektu nr 2. (dostępna u Kierownika Obiektu oraz w zespole ds. BHP)
 • Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego dla Akademickiego Domu Marynarza Akademii Morskiej w Gdyni. (dostępna u Kierownika Obiektu oraz w zespole ds. BHP)
 • Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego dla Studenckiego Domu Marynarza nr 3.(dostępna u Kierownika Obiektu oraz w zespole ds. BHP)
 • Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego dla Studenckiego Domu Marynarza nr 4.(dostępna u Kierownika Obiektu oraz w zespole ds. BHP)
 • Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego dla budynku "F" Akademii Morskiej w Gdyni. (dostępna u Kierownika Obiektu oraz w zespole ds. BHP)
 • Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego dla budynku H, H1. (dostępna u Kierownika Obiektu oraz w zespole ds. BHP)
 • Instrukcja kancelaryjna i przepisy archiwalne z 01.10.2004 r.
 • Instrukcja ochrony budynków i budowli przed kradzieżą i włamaniem w Akademii Morskiej w Gdyni z 28.03.2006 r. (dostępna u specjalisty ds. organizacyjnych)
 • Instrukcja inwentaryzacyjna rzeczowych składników majątkowych z 20.12.1995 r. (zm. 06.06.2011 r. tekst jednolity)
 • Instrukcja mundurowa dla pracowników, doktorantów i studentów z 30.11.2017 r. 
 • Instrukcja mundurowa dla pracowników i studentów Akademii Morskiej w Gdyni. z 24.10.2013r. (uchylony Uchwałą Senatu nr 98/XVI z 30.11.2017 r.)
 • Instrukcja obiegu dokumentów księgowych z 24.03.2004 r.

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

D.Bogusz
02.07.2013
Wprowadzenie:
D.Bogusz 02.07.2013
Ostatnia modyfikacja:
D.Bogusz 14.05.2018