Zamówienia do 30.000 EUR 2019r.


2019


75/19

74/19

73/19

72/19

71/19

70/19

 

69/19 Przygotowanie i dostawa pakietów śniadaniowych dla uczestników w ramach drugiej edycji projektu „Akademia Czystego Morza” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Ogłoszenie o zamówieniu pdf - zapytanie ofertowe WPiT/02/2019                                      

Link do bazy konkurencyjności

Termin składania ofert do dnia 27.08.2019r., do godz. 10:00.

Ogłoszenie o udzieleniu

 

68/19 Transport autokarowy uczestników w ramach drugiej edycji projektu „Akademia Czystego Morza” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Ogłoszenie o zamówieniu pdf - zapytanie ofertowe WPiT/01/2019                                    

Link do bazy konkurencyjności

Termin składania ofert do dnia 27.08.2019r., do godz. 10:00.

Ogłoszenie o udzieleniu

 

67/19 Zakwaterowanie i wyżywienie uczestników obozu narciarskiego w Białce Tatrzańskiej - zał.

66/19 Dostawa licencji PTV Vision - pakiet akademicki - zał.

 

BADANIE RYNKU - Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy, remontu pomieszczeń w budynku Studenckim Domu Marynarza w Gdyni - dokumenty oraz uzupełnienie do zadania 1

Oferty stanowiące postawę do obliczenia wartości szacunkowej należy przesłać na adres a.stecatau.umg.edu.pl  do dnia 13.08.2019r.

 

BADANIE RYNKU - Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy pomieszczenia w piwnicy budynku C - dokumenty

Oferty stanowiące postawę do obliczenia wartości szacunkowej należy przesłać na adres a.stecatau.umg.edu.pl  do dnia 12.08.2019r.

 

65/19 Dostawa spektrometru FTIR- zał.

64/19 Przejazd autokarowy studentów z praktyk - zał.

63/19 Remont dżwigów towarowych na statku Dar Młodzeży - zał.

62/19 Remont tynków elewacji okrąglaka i cokołu przy bramie przejazdowej w budynku WN - zał.

61/19 Usługa gastronomiczna podczas roztrzygnięcia konkursu "Zzerwona Róża" - zał.

60/19 Wyposażenie zestawu pomiarowego na potrzeby wykonania zadania naukowego w projekcie badawczym pn. „Opracowanie innowacyjnej metody wyznaczania precyzyjnej trajektorii pojazdu szynowego”, realizowanego w ramach Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020. Wniosek o dofinansowanie projektu indeksowany jest numerem POIR.04.01.01-00-0017/17 - zał.

59/19 Podwodne prace remontowe Dar Młodzieży - zał.

58/19 Prace rurarskie na jednosce Dar Młodzieży - zał.

57/19 Prace dodatkowe Dar Młodzieży - zał.

56/19 Prace remontowe materiały i części Dar Młodzieży - zał.

 

55/19 Wykonanie zadania naukowego w projekcie badawczym pn. „Opracowanie innowacyjnej metody wyznaczania precyzyjnej trajektorii pojazdu szynowego”, realizowanego w ramach Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020. Wniosek o dofinansowanie projektu indeksowany jest numerem POIR.04.01.01-00-0017/17

4/2019/WN Specjalista ds. Miernictwa Geodezyjnego - Zaplanowanie i organizacja kolejowej kampanii z wykorzystaniem 6-ciu odbiorników Leica GS 18T oraz opracowanie wyników

ogłoszenie w wersji doc oraz pdf

zawiadomienie o wyborze oferty

5/2019/WN Specjalista ds. Miernictwa Geodezyjnego - Realizacja pomiarów w trakcie kolejowej kampanii pomiarów z wykorzystaniem odbiorników Leica GS 18T

ogłoszenie w wersji doc oraz pdf

zawiadomienie o wyborze oferty

 

54/19 Naprawa serwisowa Orca - zał.

53/19 Części do turbospręzarek zamówienie dodatkowe - zał.

52/19 Abonament internetowy dla statku Dar Młodzieży - zał.

51/19 Dostawa klimatyzatorów w bud. F - zał.

50/19 Dostawa analizatora tekstury - zał.

49/19 Prace remontowe - Dar Młodzieży - zał.

48/19 Zakup silnika zabutrowego dla jachtu motorowego Nawigator One AMG - zał.

47/19 Zakup części do odsalacza - zał.

46/19 Olej specjalistyczny na potrzeby statków - zał

45/19 Dostawa, montaż oraz uruchomienie sprzętu do realizacji techniki podczas Festynu Sportowego - zał.

44/19 Usługa gastronomiczna oraz wypożyczenie i ustawienie namiotów podczas Festynu Dportowego - zał.

43/19 Usługa gastronomiczna podczas spotkania organizowanego przez JM Rektora na tarasie WN UMG - zał.

42/19 Remont balkonów - nadproży w budynku SDM-4 - zał.

 

41/19 Dostawa etykiet bibliotecznych RFID VHF - zał.

40/19 Roczny przegląd i atestacja tratw ratunkowych, żurawików łodziowych, wyciągarki i kombinezonów ratunkowych - zał.

39/19 Remont turbosprężarek - Dar Młodzieży - zał.

38/19 Prace rurarskie na jednosce Dar Młodzieży - zał.

37/19 Usługa uszycia torby według projektu na potrzeby konferencji - zał.

36/19 Wydanie dwóch albumów - zał.

35/19 Wykonanie okresowej kontroli przewodów kominowych - zał.

 

34/19 WN/04/2019 Transport autokarowy uczestników projektu - grupy 11 osób

w ramach projektu „SezAM wiedzy, kompetencji i umiejętności”, finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020

Ogłoszenie o zamówieniu wersja pdf i docx oraz wzór umowy                          

Link do bazy konkurencyjności

Zawiadomienie o wyborze

 

33/19 Remont posadzki tarasu w budynku WN - zał.

32/19 Artykuły do kantyny - Dar Młodzieży - zał.

31/19 Części do odsalacza Pelikan - zał.

30/19 Farby specjalistyczne na potrzeby statków - zał.

 

29/19 1/2019/DDS Usługa najmu terminali płatniczych wraz z rozliczaniem płatności bezgotówkowych

ogłoszenie w wersji pdf i doc

ogłoszenie po zmianie w dniu 18.04.2019r.

informacja z otwarcia ofert

zawiadomienie o wyborze oferty

 

28/19 Dostawa używanych urządzeń sieciowych - zał.

27/19 Usługi agencyjne i portowe - Vigo Hiszpania - zał.

 

26/19 1/2019/WM Dostawa koszulek na potrzeby Wydziału Mechanicznego Uniwersytetu Morskiego w Gdyni - ogłoszenie w wersji doc

Ogłoszenie po zmianach wprowadzonych w dniu 15.04.2019r.

informacja z otwarcia ofert

zawiadomienie o wyborze oferty

 

25/19 Wykonanie zadania naukowego w projekcie badawczym pn. „Opracowanie innowacyjnej metody wyznaczania precyzyjnej trajektorii pojazdu szynowego”, realizowanego w ramach Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020. Wniosek o dofinansowanie projektu indeksowany jest numerem POIR.04.01.01-00-0017/17

3/2019/WN Specjalista ds. Miernictwa Geodezyjnego - ogłoszenie w wersji doc oraz pdf

zawiadomienie o wyborze oferty

 

24/19 Dodatkowa instalacja prądu stałego w pomieszczeniach laboratoryjnych w budynku C - zał.

23/19 Naprawa elewacji Auli budynku B - zał.

 

22/19 2/2019/R Usługi tłumaczenia na język angielski w roku 2019

specyfikacja oraz wzór umowy

Infomacja z otwarcia ofert

Informacja o wyniku postępowania

 

21/19 Zakup szelek bezpieczeństwa na potrzeby Daru Młodzieży - zał.

20/19 Wykonanie wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach piwnicznych budynku C-2 - zał

19/19 Naprawa drzwi przeciwpożarowych w budynkach WN oraz SDM 2 - zał.

18/19 Zakup prowiantu Londyn - zał.

 

17/19 1/2019/R Projekt, skład i druk gazety uczelnianej (Akademicki Kurier Morski) w roku 2019

specyfikacja po modyfikacjach w dniu 13.05.2019r.

Infomacja z otwarcia ofert

Informacja o wyniku postępowania

 

16/19 Wymiana lin oraz poprawienie mocowania wciągarki w dżwigu znajdującym się w bud. B - zał.

15/19 Zakup prowiantu Ponta Delgada - zał.

14/19 Montaż dwóch układów chłodzenia do central wentylacyjnych znajdujących się w bud. F - zał.

13/19 Wykonanie cięć pielęgnacyjnych i sanitarnych drzew wraz z utylizacją materiału roślinnego na terenie UMG - zał.

12/19 Swiadczenie usługi konserwencji i obsługi serwisowej urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych w obiektach UMG - zał.

11/19 Remont stolarki drzwiowej w SDM-2 - zał.

10/19 Zakup prowiantu Acapulco - zał.

9/19 Zakup prowiantu Miami - zał

8/19 Publikacja książki, honoraria recenzentów oraz opracownie graficzne- zał

7/19 Wykonanie makiety architektonicznej kampusu UMG - zał.

6/19 Zakup prowiantu - Dar Mlodzieży Panama - zał.

5/19 Usługi agencyjne - Miami - zał.

4/19 Usługi agencyjne - Kartagena - zał.

3/19 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad robotami budowlanymi w branży telekomunikacyjnej - zał.

2/19 Remont posadzki przy Kaplicy w budynku A - zał.

 

1/19 Wykonanie zadania naukowego w projekcie badawczym pn. „Opracowanie innowacyjnej metody wyznaczania precyzyjnej trajektorii pojazdu szynowego”, realizowanego w ramach Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020. Wniosek o dofinansowanie projektu indeksowany jest numerem POIR.04.01.01-00-0017/17

1/2019/WN Geodeta - ogłoszenie w wersji doc oraz pdf

zawiadomienie o wyborze oferty

2/2019/WN Informatyk - ogłoszenie w wersji doc oraz pdf

zawiadomienie o wyborze oferty

 

 

Podmiot udostępniający: 

UMG Zespół ds. Zamówień Publicznych

Wytworzył informację:

Redakcja BIP ds. zamówień publicznych
15.01.2019
Wprowadzenie:
Anita Brunowicz 15.01.2019
Ostatnia modyfikacja:
Anita Brunowicz 14.08.2019