Informacje

Konkurs „Mój doktorat w 180 sekund”

Szanowni Państwo,

Ośrodek Kultury Francuskiej wspólnie z Instytutem Francuskim w Polsce i partnerami wydarzenia organizuje konkurs «Mój doktorat w 180 sekund» w rejonie Europy Środkowej.  Uczestnicy będą mieli 3 minuty, żeby przedstawić temat swojego doktoratu w języku francuskim, przekonując jurorów i publiczność! 

Wprowadzenie:
B. Hryciuk 26.01.2021
Ostatnia modyfikacja:
B. Hryciuk 26.01.2021

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Doktorantów i Młodych Pracowników

Szanowni Państwo,

Samorząd Doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu organizuje II Ogólnopolską Konferencję Naukową Doktorantów i Młodych Pracowników Nauki - TRÓJSTYK - Ekonomia, Finanse, Zarządzanie. Celem konferencji jest integracja środowisk związanych z naukami ekonomicznymi oraz nakreślenie wspólnych płaszczyzn do wymiany poglądów i doświadczeń.

Wprowadzenie:
B. Hryciuk 21.01.2021
Ostatnia modyfikacja:
B. Hryciuk 21.01.2021

CEEPUS - Środkowoeuropejski Program Wymiany Uniwersyteckiej

Program CEEPUS oferuje:

  • stypendia krótkoterminowe w ramach staży naukowych w ramach Sieci Akademickich;
  • stypendia krótkoterminowe w ramach staży naukowych „Freemover”;
  • stypendia krótkoterminowe w ramach szkół letnich i intensywnych kursów.

O stypendia zagraniczne w ramach CEEPUS aplikować mogą:

Wprowadzenie:
B. Hryciuk 19.01.2021
Ostatnia modyfikacja:
B. Hryciuk 19.01.2021

Strony

Podmiot udostępniający: 

UMG Zespół ds. Nauki

Wytworzył informację:

B.Hryciuk
17.11.2020
Wprowadzenie:
B. Hryciuk 17.11.2020
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 19.11.2020