Regulamin zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi, prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji

Wytworzenie informacji:
UM w Gdyni, Senat UMG, czwartek, 4 Czerwiec, 2020
Wprowadzenie:
K.Dzwonkowska - Elminowska, 22.11.2018
Ostatnia modyfikacja:
J.Janiak, 25.01.2022