2004

Zarządzenia Rektora AMG

 • Nr 21, z dnia 24 grudnia 2004 r. w sprawie wolnych dni 24 grudnia 2004r i 3 stycznia 2005r.
 • Nr 20, z dnia 25 listopada 2004r. w sprawie wprowadzenia regulaminu pracy Akademii Morskiej w Gdyni.  (uchylony uchwałą nr 87 z 28.10.2017 r.) 
 • Nr 19, z dnia 25 października 2004 r. w sprawie sporządzania kompletnej sprawozdawczości finansowej Akademii Morskiej za rok 2004 do dnia 10.02.2005r.
 • Nr 18, z dnia 25 października 2004 r. w sprawie zmiany struktury organizacyjnej w Akademii Morskiej.
 • Nr 17, z dnia 01 października 2004 r. w sprawie zmiany Instrukcji kancelaryjnej i przepisów archiwalnych.
 • Nr 16, z dnia 30 września 2004 r. w sprawie gospodarowania środkami ochrony indywidualnej oraz odzieżą i obuwiem roboczym w Akademii Morskiej w Gdyni. (zmiany w zarz. nr 3 z 06.03.06)(obowiązuje zarz. nr 19 z 01.09.11)
 • Nr 15, z dnia14 września 2004 r. w sprawie zmiany struktury organizacyjnej w Akademii Morskiej w Gdyni.
 • Nr 14, z dnia 13 września 2004 r. w sprawie podziału środków finansowych uzyskiwanych przez jednostki organizacyjne Uczelni z tytułu realizacji: 1. Prac naukowo-badawczych zlecanych przez inne niz Ministerstwo Nauki i Informatyzacji organy administracji państwowej; 2. Prac naukowo-badawczych i naukowo-usługowych zlecanych przez podmioty gospodarcze. (obowiązuje zarz. nr 2 z 27.02.07)
 • Nr 13, z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie realizacji trzeciego etapu poprawy wynagrodzeń pracowników Uczelni
 • Nr 12, z dnia 15 lipca 2004r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 5 Rektora Akademii Morskiej w Gdyni z dnia 05.02.2004r dotyczącej Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych (obowiązuje zarz. nr 7 z 29.05.09)
 • Nr 11, z dnia 01 czerwca 2004r. w sprawie powołania Zakładowej Komisji BHP.
 • Nr 10, z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania Uchwły nr 46 Senatu AM w Gdyni z dnia 25.03.2004 r. w sprawie wykorzystania urlopów wypoczynkowych przez pracowników Akademii Morskiej w  Gdyni.
 • Nr 9, z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie dnia wolnego 30 kwietnia 2004r.
 • Nr 8, z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu dokumentów księgowych.
 • Nr 7, z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie utworzenia stanowiska ds. organizacyjnych.
 • Nr 6, z dnia 05 lutego 2004 r. w sprawie powołania Zespołu ds. doskonalenia systemu udzielania zmówień publicznych w Akademii Morskiej w Gdyni.
 • Nr 5, z dnia 05 lutego 2004 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych przez Akademię Morską w Gdyni. (obowiązuje zarz. nr 6 z 12.09.06)
 • Nr 4, z dnia 04 lutego 2004 r. w sprawie wdrożenia i certyfikacji systemu ochrony statków w uczelni i na statkach szkolnych.
 • Nr 3, z dnia 19 stycznia 2004 r. w sprawie bezgotówkowych form regulowania należności przez studentów.
 • Nr 2, z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie wprowadzenia zmian w zarządzeniu nr 1 Rektora Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni z dnia 03.01.2001r dot. sposobu wypłaty wynagrodzeń z DS i BW oraz poprawy efektywności wykorzystania środków finansowych otrzymywanych z KBN.
 • Nr 1, z dnia 06 stycznia 2004 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu audytu wewnętrznego w Akademii Morskiej w Gdyni. (obowiązuje zarz. nr 7 z 25.09.06)

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

E.Prylowska
21.08.2013
Wprowadzenie:
Ostatnia modyfikacja:
anonimizowane 02.11.2017