Jakość wody w basenie

Na podstawie § 7 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach, Uniwersytet Morski w Gdyni informuje, że według przeprowadzonych ostatnio badań, woda w niecce basenowej spełnia wymagania określone w wyżej wymienionym rozporządzeniu.
Szczegółowe wyniki badań są dostępne w biurze Pływalni.

 

 

 

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

Redakcja BIP
18.09.2017
Wprowadzenie:
Ostatnia modyfikacja:
D.Niklas 10.09.2018