Przed 1 października 2019 roku

Uniwersytet Morski w Gdyni do 30 kwietnia 2019 roku posiadał uprawnienia do nadawania stopnia doktora:

  • w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie elektronika i elektrotechnika na Wydziale Elektrycznym; 
  • w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn na Wydziale Mechanicznym
  • w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie transport oraz dyscyplinie geodezja i kartografia - na Wydziale Nawigacyjnym
  • w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie towaroznawstwo na Wydziale Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa

Od dnia 1 maja, zgodnie z Komunikatem Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, Uniwersytet posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora:

w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinach:

  • automatyka, elektronika i elektrotechnika
  • inżynieria lądowa i transport
  • inżynieria mechaniczna

w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie:

  • nauki o zarządzaniu i jakości 

 

 

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

Redakcja BIP
19.11.2018
Wprowadzenie:
D.Niklas 19.11.2018
Ostatnia modyfikacja:
D.Niklas 15.10.2019