Statut

Statut przejęty uchwałą nr 12 Senatu Akademii Morskiej w Gdyni z dnia 02 marca 2006
Tekst jednolity

Zmiany

  • uchwała nr 113/2011 Senatu Akademii Morskiej w Gdyni z dnia 15.12.2011r.
  • uchwała nr 135/2012 Senatu Akademii Morskiej w Gdyni z dnia 03.04.2012r.
  • uchwałą nr 50/XV/2013 Senatu Akademii Morskiej w Gdyni z dnia 28.02.2013 r.
  • uchwałą nr 51/XV/2013 Senatu Akademii Morskiej w Gdyni z dnia 28.02.2013 r.
  • uchwałą nr 52/XV/2013 Senatu Akademii Morskiej w Gdyni z dnia 28.02.2013 r.
  • uchwałą nr 269/XV Senatu Akademii Morskiej w Gdyni z dnia 30.04.2015 r. 
  • uchwałą nr 269a/XV Senatu Akademii Morskiej w Gdyni z dnia 30.04.2015 r.
  • uchwałą nr 277/XV Senatu Akademii Morskiej w Gdyni z dnia 28.05.2015 r.
  • uchwałą nr 278/XV Senatu Akademii Morskiej w Gdyni z dnia 28.05.2015 r

 

Statut zatwierdzony decyzją Ministra Gospodarki Morskiej z dnia 20.10.2006r.
(-) R. Wiechecki

Pliki do pobrania: 

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

Senat UMG
28.01.2016
Wprowadzenie:
Ostatnia modyfikacja:
i.wierzbowska 14.11.2018