Informacje dla kandydatów

Rekrutacja na semestr letni trwa.

STUDIA STACJONARNE II stopnia oraz STUDIA NIESTACJONARNE II stopnia
 
od 1.12.2020 r. - zgłoszenia elektroniczne: irk.umg.edu.pl
11.01. - 26.02.2021 r. - przyjmowanie kompletu dokumentów w godzinach wskazanych na stronach internetowych wydziałów
1.03.2021 r. - ogłoszenie wyników rekrutacji
 

Szczegóły dotyczące rekrutacji na poszczególnych wydziałach:

 

 


Maturzyści wybierają Uniwersytet Morski w Gdyni

Uniwersytet Morski w Gdyni (UMG) kształci przyszłych oficerów floty handlowej oraz kadry inżynierskie i menedżerskie dla gospodarki morskiej i regionu nadmorskiego na poziomie licencjackim, inżynierskim, magisterskim i doktorskim. Uczelnia prowadzi także kształcenie uzupełniające dla oficerów i specjalistów gospodarki morskiej. Ponadto umożliwia zdobywanie wiedzy na studiach niestacjonarnych, podyplomowych oraz kursach kwalifikacyjnych i specjalistycznych. O wyjątkowości i konkurencyjności Uczelni stanowią m.in. specjalności zarówno morskie, jak i lądowe. Nie bez znaczenia jest również fakt, że oferta edukacyjna odpowiada na aktualne zapotrzebowanie rynku pracy. 

Uniwersytet Morski w Gdyni tworzą 4 prężnie rozwijające się wydziały: Elektryczny, Mechaniczny, Nawigacyjny oraz Wydział Zarządzania i Nauk o Jakości,  w ramach których Uczelnia rozwija swoją działalność naukowo – dydaktyczną na 9 kierunkach studiów, w 43 specjalnościach.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną: 

Wybierz kierunek z przyszłością! Zostań studentem Uniwersytetu Morskiego w Gdyni! 

Podmiot udostępniający: 

UMG Dział Promocji i Marketingu​

Wytworzył informację:

iza
09.05.2016
Wprowadzenie:
B.Żołnowska 06.05.2016
Ostatnia modyfikacja:
K.Okońska 26.01.2021