Ochrona danych w UMG

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Uniwersytecie Morskim w Gdyni.

Administrator Danych Osobowych:

Uniwersytet Morski w Gdyni 
ul. Morska 81-87 
Gdynia

Inspektor Ochrony Danych: 

mgr inż. Henryk Szreder 
58-5586-637
email: iodatumg.edu.pl

 

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni
Wytworzenie informacji:
UM w Gdyni, P.Jaroś, czwartek, 13 Wrzesień, 2018
Wprowadzenie:
p.jaros, 13.09.2018
Ostatnia modyfikacja:
b.von.schada.borzyszkowska, 27.12.2022