Adiunkt w katedrze systemów informacyjnych na wydziale zarządzania i nauk o jakości - konkurs zakończony 30.01.2021

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko adiunkta w Katedrze Systemów Informacyjnych - w konkursie otwartym wybrany został kandydat: dr  inż. Marcin Forkiewicz.

Uzasadnienie:

Dr inż. Marcin Forkiewicz   spełnia wszystkie wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko adiunkta  w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości. Posiada wykształcenie, kwalifikacje i dorobek naukowy odpowiedni dla proponowanego stanowiska.

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

A.Jażdżewska
17.02.2021
Wprowadzenie:
M.Schmidt 17.02.2021
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 17.02.2021
Wytworzenie informacji:
UM w Gdyni, A.Jażdżewska , środa, 17 luty, 2021
Wprowadzenie:
M.Schmidt, 17.02.2021
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt, 17.02.2021