Historia

Bogatą historię Uniwersytetu Morskiego w Gdyni zapoczątkował podpisany 17 czerwca 1920 roku rozkaz gen. Józefa Leśniewskiego powołujący do istnienia Szkołę Morską. Organizatorzy pierwszej polskiej Szkoły Morskiej byli przekonani, że kształcenie przyszłych oficerów marynarki handlowej musi odbywać się przede wszystkim w trakcie rejsów pełnomorskich. Konieczne stało się zatem nabycie dla nowej placówki odpowiedniego statku. Polską banderę na jednostce szkolnej, której nadano nazwę „Lwów”, podniesiono 4 września 1921 roku, a Szkoła zainaugurowała działalność na dwóch wydziałach: Nawigacyjnym i Mechanicznym.

W 1930 roku podjęto decyzję o przeniesieniu Szkoły z Tczewa do Gdyni. W roku szkolnym 1930/1931 wysłużony „Lwów” został wymieniony na kolejny szkolny żaglowiec „Dar Pomorza”.  W 1938 roku powstał Wydział Transportu i Administracji Morskiej. Stopniowo tworzono nowe wydziały i rozszerzano specjalności, tak że u schyłku lat sześćdziesiątych w strukturze Uczelni znajdowały się wydziały: Nawigacyjny, Mechaniczny i Administracyjno – Gospodarczy.

W 1958 roku Państwowa Szkoła Morska otrzymała status pomaturalnej uczelni technicznej, a dziesięć lat później połączono ją z Państwową Szkołą Rybołówstwa Morskiego i ostatecznie w roku 1968 przekształcono w Wyższą Szkołę Morską w Gdyni. W owym czasie Uczelnia dysponowała możliwościami kształcenia studentów na czterech wydziałach, w szesnastu specjalnościach. Do eksploatacji weszły dwa nowe statki szkolne: w 1982 roku przepiękny żaglowiec „Dar Młodzieży”, a w roku 2000 nowoczesny statek badawczo – szkoleniowy „Horyzont II”.

Od 2001 roku Uczelnia nosiła nazwę  Akademia Morska w Gdyni. Od 1 września 2018 roku,  rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, naszej Uczelni została nadana nazwa Uniwersytet Morski. Zmiana była związana ze zdobyciem wymaganych uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora i spełnienia wymogów określających uniwersytety.

Obecnie uczelnię tworzą 4 prężnie rozwijające się wydziały: Elektryczny, Mechaniczny, Nawigacyjny oraz Zarządzania i Nauk o Jakości, w ramach, których UMG rozwija swoją działalność naukowo – dydaktyczną w 9 kierunkach studiów, w 42 specjalnościach. Wszystkie wydziały mają prawa doktoryzowania.

Kalendarium

Więcej informacji o historii Uniwersytecie Morskim w Gdyni znajduje się w naszym Kalendarium.

Statki i rejsy szkolne

Informacje o obecnych i historycznych statkach szkolnych można znaleźć w Dziale Armatorskim.

O Rejsie Niepodległości (2018-2019) można  poczytać tutaj
 

Uroczystość poświęcenia PSM w Gdyni - 8.XII.1930

Kadra oficerska "Daru Pomorza" - 5.III.1935

Uroczyste pożegnanie „Daru Pomorza” wyruszającego w rejs dookoła świata

Podmiot udostępniający: 

UMG Biuro Rektora

Wytworzył informację:

M.Sokołowska
24.06.2013
Wprowadzenie:
M.Sokołowska 24.06.2013
Ostatnia modyfikacja:
i.wierzbowska 04.01.2021