XIX ogólnopolskie seminarium meteorologii i klimatologii polarnej

08.05.2009 - 09.05.2009

Organizator: Katedra Meteorologii i Oceanografii Nautycznej, Wydział Nawigacyjny Akademii Morskiej w Gdyni

Wytworzenie informacji:
, ,
Wprowadzenie:
i.wierzbowska, 22.07.2014
Ostatnia modyfikacja:
i.wierzbowska, 27.02.2015