X Forum Europa Nostra: „Europa Małych Ojczyzn – Wielka Ojczyzna Europa”

09.05.2017

W  roku 2017 przypada jubileusz dziesięciolecia Forum Europa Nostra. Dziesięć lat temu J.M. Rektor Akademii Morskiej w Gdyni, prof. dr hab. inż. Józef Lisowski zawarł porozumienie ze stowarzyszeniem Academia Europa Nostra, Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego  oraz Polską Agencją Rozwoju Turystyki, dotyczące współorganizacji cyklicznej konferencji Forum Europa Nostra.

Forum na stałe wpisało się do kalendarza konferencyjnego Polski, stało się markowym wydarzeniem naukowym utożsamianym z Akademią Morską w Gdyni.  Dorobek naukowy zawarty został w cyklicznych, recenzowanych monografiach. W imieniu Akademii Morskiej w Gdyni koordynatorem merytorycznym forum była do 2016 r. Katedra Organizacji Usług Turystyczno – Hotelarskich kierowana przez prof. dra hab. inż. Piotra Palicha. Od roku 2017 sukcesorem przedsięwzięcia jest Katedra Ekonomiki Usług kierowana przez prof. dr hab. Barbarę Marciszewską.

Tegoroczne forum odbędzie się 9 maja 2017 r. w Sopocie. W ramach forum zorganizowana zostanie ogólnopolska konferencja naukowa „Europa Małych Ojczyzn – Wielka Ojczyzna Europa”. Konferencja wpisuje się w jubileusz 60 - lecia podpisania Traktatów Rzymskich. Ponadto poprzez organizację konferencji Akademia Morska w Gdyni włącza się w obchody Dnia Europy przypadającego na dzień 9 maja.

W kontekście nasilających się procesów dezintegracyjnych pojawia się potrzeba rewizji koncepcji integracyjnych i dostosowania ich do coraz bardziej złożonej rzeczywistości. Warto zastanowić się nad tym jaki kształt ma przybrać przyszła Europa. Czy będzie to Europa Ojczyzn czy Wielka Ojczyzna – Europa, złożona z regionów i państw? Nie tylko wielkie kraje mają prawo głosu w ważnych dla Europejczyków sprawach, ale także zdanie mieszkańców Małych Ojczyzn ma dla nas istotne znaczenie.

Szczegóły wydarzenia znajdują się na stronie: fen.am.gdynia.pl

Wytworzenie informacji:
, ,
Wprowadzenie:
i.wierzbowska, 27.04.2017
Ostatnia modyfikacja:
i.wierzbowska, 27.04.2017