Konferencja Niepodległościowa

11.10.2018 - 12.10.2018

Konferencja Niepodległościowa

„Rok 1918 w mojej wsi, moim mieście, moim kraju, moim świecie”

 

Uniwersytet Morski w Gdyni współorganizuje Konferencję Niepodległościową „Rok 1918 w mojej wsi, moim mieście, moim kraju, moim świecie”. Konferencja Niepodległościowa ma wymiar naukowy i patriotyczny. Organizowana jest w ramach XI Forum Europa Nostra. Rozpocznie się ona 11 października 2018 r. w Gdańsku na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego. Kolejnego dnia (12 października 2018 r.) uczestnicy udadzą się do Będomina (gmina Nowa Karczma), gdzie znajduje się Muzeum Hymnu Narodowego. Organizatorzy zamierzają przedstawić rok 1918 jako przełomowy moment w dziejach Polski, Europy i świata. Powstał wtedy nowy ład polityczny i odrodziło się Państwo Polskie. Historia toczyła się nie tylko na szczeblu politycznym w wymiarze międzynarodowym ale również w rodzinach i społecznościach lokalnych miast i wsi.

 

J. M. Rektor Uniwersytetu Morskiego w Gdyni – prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski objął konferencję niepodległościową honorowym patronatem. Patronami są także Rektor Uniwersytetu Gdańskiego – prof. dr hab. Jerzy Gwizdała, Wicemarszałek Senatu – Bogdan Borusewicz, Marszałek Województwa Pomorskiego – Mieczysław Struk, Przewodniczący Komisji Nauki, Edukacji, Kultury i Sportu Sejmiku Województwa Pomorskiego - Dariusz Męczykowski, Prezydent Miasta Gdańska – Paweł Adamowicz oraz Wójt Gminy Nowa Karczma – Andrzej Polak. W skład komitetu Honorowego wszedł Dziekan Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa – prof. dr hab. Andrzej Grzelakowski.

 

Tegoroczne Forum Europa Nostra stanowi sposobność promocji naszej uczelni oraz prezentacji jej działań w zakresie popularyzacji jubileuszu stulecia Niepodległości Polski. Podczas konferencji przedstawiciele Uniwersytetu Morskiego w Gdyni  dr Agnieszka Czarnecka oraz dr Tomasz Studzieniecki przedstawią referat pt. „Rejs pod biało – czerwoną banderą – działania Uniwersytetu Morskiego  w Gdyni na rzecz promocji Polski oraz setnej rocznicy odzyskania niepodległości”. Referaty z konferencji ukażą się recenzowanej monografii naukowej wydanej przez  Wydział Historyczny Uniwersytetu Gdańskiego.

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: http://fen.am.gdynia.pl

 

Załączniki: 

Wytworzenie informacji:
, ,
Wprowadzenie:
M. Zajk, 10.09.2018
Ostatnia modyfikacja:
i.wierzbowska, 30.10.2019