Kierownik Dziekanatu Wydziału Nawigacyjnego - konkurs rozstrzygnięty 28.08.2020

Konkurs na stanowisko Kierownika Dziekanatu Wydziału Nawigacyjnego - rozstrzygnięty 28.08.2020

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Kierownika Dziekanatu Wydziału Nawigacyjnego - w konkursie otwartym wybrana została kandydatka :

Pani mgr inż. Magdalena Zuzelska.

Uzasadnienie:

Pani mgr inż. Magdalena Zuzelska spełniła wszystkie wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze oraz przeprowadzona z nią rozmowa kwalifikacyjna wykazała, iż posiada ona wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania obowiązków na przedmiotowym stanowisku pracy.

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

mgr Weronika Szostak
28.10.2020
Wprowadzenie:
w.szostak 28.10.2020
Ostatnia modyfikacja:
w.szostak 28.10.2020