KONKURS NA STANOWISKO ADIUNKTA W KATEDRZE NAWIGACJI NA WYDZIALE NAWIGACYJNYM

DZIEKAN WYDZIAŁU NAWIGACYJNEGO
UNIWERSYTETU MORSKIEGO W GDYNI

ogłasza konkurs

NA STANOWISKO ADIUNKTA
W GRUPIE PRACOWNIKÓW BADAWCZO-DYDAKTYCZNYCH
W DYSCYPLINIE NAUKOWEJ INŻYNIERIA LĄDOWA I TRANSPORT

 

DATA OGŁOSZENIA KONKURSU:                  05.07.2021

TERMIN SKŁADANIA OFERT:                        31.08.2021, 14:00

TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU:   01.09.2021

WARUNKI ZATRUDNIENIA:

 • zatrudnienie w pełnym wymiarze etatu w Uniwersytecie Morskim w Gdyni, który będzie stanowić podstawowe miejsce pracy.

WYMAGANIA PODSTAWOWE:

 • dyplom magistra inżyniera nawigacji,
 • stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport,
 • dyplom morski na poziomie zarządzania w dziale pokładowym wydany zgodnie z postanowieniami prawidła II/2 Konwencji STCW,
 • doświadczenie praktyczne w eksploatacji statkowych urządzeń GNSS i satelitarnych systemów referencyjnych stosowanych w przemyśle przybrzeżnym (offshore)

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora UMG;
 • CV;
 • kserokopia posiadanych dyplomów;
 • dokument potwierdzający posiadanie doświadczenia praktycznego w eksploatacji systemów referencyjnych stosowanych w przemyśle przybrzeżnym (offshore), np. potwierdzonego wyciągu pływania.

DODATKOWE INFORMACJE:

 • w ramach zatrudnienia oferujemy pakiet medyczny dla pracowników oraz kartę Multisport.

Adres korespondencyjny:

Uniwersytet Morski w Gdyni, Katedra Nawigacji, Al. Jana Pawła II 3, 81-345 Gdynia, tel. (58) 558 61 36        http://www.umg.edu.pl/rekrutacja-do-pracy

e-mail: knatwn.umg.edu.pl

 

Informujemy, że istnieje możliwość dalszego przetwarzania danych osobowych kandydatów dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych. W przypadku wyrażenia takiej woli, proszę o umieszczenie dodatkowego oświadczenia o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych”.

W przypadku wzięcia udziału w procesie rekrutacji należy zapoznać się z informacjami dot. przetwarzania danych osobowych pod adresem http://www.umg.edu.pl/rekrutacja-do-pracy.

Zastrzegamy sobie prawo do udzielania odpowiedzi wyłącznie na wybrane ofert. Zastrzegamy sobie prawo odwołania rekrutacji bez podania przyczyny oraz informujemy, że ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor.

 

FORM FOR EMPLOYERS

 

INSTITUTION:                    Gdynia Maritime University, Faculty of Navigation,
                                            Department of Navigation

CITY:                                    Gdynia

POSITION:                           assistant professor

DISCIPLINE:                        civil and transport engineering

POSTED:                             05.07.2021

EXPIRES:                             31.08.2021

WEBSITE:                            http://www.umg.edu.pl/rekrutacja-do-pracy                             

KEY WORDS:                      Marine Navigation, assistant professor, GNSS

DESCRIPTION (field, expectations, comments):

The research assistant candidate should have:

 • Master of Science in the field of navigation;
 • DSC in the discipline of civil and transport engineering;
 • Certificate on management level in the deck department issued according to the reg. II/2 of the STCW Convention;
 • Practical experience in the operation of the ship GNSS receivers and satellite reference systems used in the offshore.

Applying candidates are asked to prepare:

 • an application for employment addressed to the Rector of the Gdynia Maritime University;
 • short CV;
 • photocopies of diploma;
 • a document confirming experience in the operation of the satellite reference systems used in the offshore, e.g. confirmed extract from Seaman Book.

 

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

mgr W. Szostak
05.07.2021
Wprowadzenie:
w.szostak 05.07.2021
Ostatnia modyfikacja:
w.szostak 05.07.2021
Wytworzenie informacji:
UM w Gdyni, mgr W. Szostak, poniedziałek, 5 Lipiec, 2021
Wprowadzenie:
w.szostak, 05.07.2021
Ostatnia modyfikacja:
w.szostak, 05.07.2021