KONKURS NA STANOWISKO ASYSTENTA W KATEDRZE EKSPLOATACJI STATKU NA WYDZIALE NAWIGACYJNYM

                   DZIEKAN WYDZIAŁU NAWIGACYJNEGO
                   UNIWERSYTETU MORSKIEGO W GDYNI

ogłasza konkurs

NA STANOWISKO  ASYSTENTA
W GRUPIE PRACOWNIKÓW  BADAWCZO - DYDAKTYCZNYCH
W DYSCYPLINIE NAUKOWEJ INŻYNIERIA LĄDOWA I TRANSPORT

 

DATA OGŁOSZENIA KONKURSU:  08.07.2021

TERMIN SKŁADANIA OFERT:        08.08.2021 do godz. 14:00

TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU:   09.08.2021

WARUNKI ZATRUDNIENIA:

  • zatrudnienie w pełnym wymiarze etatu w Uniwersytecie Morskim w Gdyni, który będzie stanowić podstawowe miejsce pracy.

WYMAGANIA PODSTAWOWE:

- wykształcenie wyższe techniczne w zakresie transportu morskiego i programowania komputerowego

- certyfikat operatora systemów dynamicznego pozycjonowania,

- certyfikat przeszkolenia w zakresie dydaktyki dla instruktora,

- doświadczenie w opracowaniu programów statecznościowych dla statków i jachtów,

- doświadczenie w zarządzaniu operacjami pokładowymi na jednostkach offshorowych,

- biegła znajomość języka angielskiego,

WYMAGANE DOKUMENTY:

  • podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora UMG,
  • CV,
  • kserokopia posiadanych dyplomów.

DODATKOWE INFORMACJE:

  • w ramach zatrudnienia oferujemy pakiet medyczny dla pracowników oraz kartę Multisport.

 

Adres korespondencyjny:

Uniwersytet Morski w Gdyni, Wydział Nawigacyjny, Katedra Eksploatacji Statku, Al. Jana Pawła II 3, 81-345 Gdynia, tel. 58 558 61 58

e-mail: kesatwn.umg.edu.pl

 

Informujemy, że istnieje możliwość dalszego przetwarzania danych osobowych kandydatów dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych. W przypadku wyrażenia takiej woli, proszę o umieszczenie dodatkowego oświadczenia o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych”.

W przypadku wzięcia udziału w procesie rekrutacji należy zapoznać się z informacjami dot. przetwarzania danych osobowych pod adresem http://www.umg.edu.pl/rekrutacja-do-pracy.

Zastrzegamy sobie prawo do udzielania odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty.

Zastrzegamy sobie prawo odwołania rekrutacji bez podania przyczyny oraz informujemy, że ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor

 

  FORM FOR EMPLOYERS

                                           

INSTITUTION:  GDYNIA MARITIME UNIVERSITY

CITY:              GDYNIA, POLAND

POSITION:      RESEARCH-TEACHING ASSISTANT

DISCIPLINE:    Civil engineering and transport

POSTED:        08.07.2021

EXPIRES:       08.08.2021, 2:00 PM

WEBSITE:       http://www.umg.edu.pl/rekrutacja-do-pracy

KEY WORDS: maritime transport, dynamic positioning system, stability, offshore technologies

DESCRIPTION (field, expectations, comments): The candidate should be interested in the research in the field of maritime transportation including  offshore operations  related to wind farm construction and operation. The candidate should have teaching skills and professional experience on offshore vessels on management level.

The research-teaching assistant candidate should have:

- higher education in the field of maritime transport and computer programming

- dynamic positioning systems operator certificate

- certificate of training in didactics for instructor

- experience in developing stability programs for ships and yachts

- experience in managing on-board operations on offshore vessels

- fluency in English

 

Applying candidates are asked to prepare:

- an application for employment addressed to the Rector of Gdynia Maritime University

- CV

- photocopy of the diplomas held

- photocopy of certificates

 

 

 

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

mgr W. Szostak
08.07.2021
Wprowadzenie:
w.szostak 08.07.2021
Ostatnia modyfikacja:
w.szostak 08.07.2021
Wytworzenie informacji:
UM w Gdyni, mgr W. Szostak, czwartek, 8 Lipiec, 2021
Wprowadzenie:
w.szostak, 08.07.2021
Ostatnia modyfikacja:
w.szostak, 08.07.2021