KONKURS NA STANOWISKO ASYSTENTA W KATEDRZE FIZYKI NA WYDZIALE MECHANICZNYM

DZIEKAN WYDZIAŁU MECHANICZNEGO UNIWERSYTETU MORSKIEGO W GDYNI
ogłasza konkurs
NA STANOWISKO ASYSTENTA
W GRUPIE PRACOWNIKÓW DYDAKTYCZNYCH 
W DYSCYPLINIE  NAUKOWEJ  INŻYNIERIA MECHANICZNA lub NAUKI O ZIEMII I ŚRODOWISKU

 

INSTYTUCJA: UNIWERSYTET MORSKI W GDYNI, WYDZIAŁ MECHANICZNY, KATEDRA FIZYKI

MIASTO: GDYNIA

STANOWISKO: ASYSTENT DYDAKTYCZNY                                     

DYSCYPLINA NAUKOWA: Inżynieria Mechaniczna, Nauki o Ziemi i Środowisku     

DATA OGŁOSZENIA: 15.07.2021 r.                                                                                

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 15.08.2021 r., godz. 1400                                                       

LINK DO STRONY: http://www.umg.edu.pl/rekrutacja-do-pracy

SŁOWA KLUCZOWE: fizyka, asystent, pomiary fizyczne, środowisko morskie

WARUNKI ZATRUDNIENIA:

 • zatrudnienie w Katedrze Fizyki Wydziału Mechanicznego Uniwersytetu Morskiego w Gdyni,
 • zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy w Uniwersytecie Morskim w Gdyni, który będzie stanowić podstawowe miejsce pracy,
 • prowadzenie badań w obszarze fizyki wód morskich wpisujących się w dyscypliny inżynierii mechanicznej lub nauk o Ziemi i środowisku,

WYMAGANIA PODSTAWOWE:

 • studia magisterskie w zakresie fizyki, oceanografii fizycznej oraz kierunki pokrewne,
 • do zatrudnienia wymagany tytuł magistra,
 • biegła znajomość języka angielskiego i polskiego,
 • dyspozycyjność, gotowość do udziału w badaniach terenowych i rejsach badawczych,
 • determinacja do napisania pracy doktorskiej,
 • umiejętność programowania w środowisku Matlab / Fortran / C++ będzie dodatkowym atutem,

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora UMG,
 • CV,
 • kserokopia posiadanych dyplomów i certyfikatów językowych. 

ADRES KORESPONDENCYJNY: Uniwersytet Morski w Gdyni, Katedra Fizyki

                                                       ul. Morska 81-87, pok. C118    81-225 Gdynia 

                                                       tel.: (48-58) 55 86 563 e-mail: h.toczekatwm.umg.edu.pl

DODATKOWE INFORMACJE:

-  w ramach zatrudnienia oferujemy pakiet medyczny dla pracowników oraz kartę Multisport

Prosimy o umieszczenie na przesyłanych dokumentach klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego (zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych).

W przypadku wzięcia udziału w procesie rekrutacji należy zapoznać się z informacjami dot. przetwarzania danych osobowych pod adresem http://www.umg.edu.pl/rekrutacja-do-pracy(link is external).

Zastrzegamy sobie prawo do udzielania odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty oraz możliwość odwołania rekrutacji bez podania przyczyny.

Informujemy, że ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor UMG.

 

 INSTITUTION: GDYNIA MARITIME UNIVERSITYFACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING, PHYSICS DEPARTMENT

CITY: GDYNIA

POSITION: TEACHING ASSISTANT                                                 

DISCIPLINE: Mechanical Engineering, Earth and environment sciences

POSTED: 15.07.2021 r.                                                                                

EXPIRES: 15.08.2021 r., H: 1400                                                                            

WEBSITE: http://www.umg.edu.pl/rekrutacja-do-pracy

KEY WORDS: physics, research assistant, physical measurements, marine environment

THE CONDITIONS OF EMPLOYMENT:

 • employment at the Department of Physics, Faculty of Mechanical Engineering, Gdynia Maritime University;
 • full-time employment at the Gdynia Maritime University, which will be the basic workplace;
 • research in the field of sea water physics in the disciplines of Earth and environmental sciences or mechanical engineering

THE RESEARCH ASSISTANT CANDIDATE SHOULD HAVE:

 • a master's degree in physics or a master's degree in physical oceanography,
 • a master's degree required for employment,
 • fluency in Polish and English confirmed by certficates.
 • availability, readiness for field measurements and research cruises,
 • determination to write a PhD dissertation
 • ability to program in the Matlab / Fortran / C ++ will be an advantage 

APPLYING CANDIDATES ARE ASKED TO PREPARE:

 • an application for a job addressed to the Rector of Gdynia Maritime University;
 • short CV;
 • photocopies of diplomas and language certificates.

ADDRESS FOR APPLICATIONS:

Gdynia Maritime University

Physics Department

Morska 81-87

81-225 Gdynia, Poland

room: C118, tel.: (48-58) 55 86 563

e-mail: h.toczekatwm.umg.edu.pl

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

M.Malinowska
09.07.2021
Wprowadzenie:
m_malinowska 09.07.2021
Ostatnia modyfikacja:
m_malinowska 09.07.2021
Wytworzenie informacji:
UM w Gdyni, M.Malinowska, piątek, 9 Lipiec, 2021
Wprowadzenie:
m_malinowska, 09.07.2021
Ostatnia modyfikacja:
m_malinowska, 09.07.2021