Konkurs na stanowisko Adiunkta w Katedrze Systemów Informacyjnych na Wydziale Zarządzania i Nauk o Jakości

DZIEKAN WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA I NAUK O JAKOŚCI
UNIWERSYTETU MORSKIEGO W GDYNI

ogłasza konkurs

NA STANOWISKO ADIUNKTA
W GRUPIE PRACOWNIKÓW BADAWCZO -DYDAKTYCZNYCH 
W DYSCYPLINIE  NAUKOWEJ  INFORMATYKA TECHNICZNA I TELEKOMUNIKACJA LUB INFORMATYKA

 

DATA OGŁOSZENIA KONKURSU: 26.07.2021

TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 10.09.2022

TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: 15.09.2022

TERMIN ZATRUDNIENIA: 01.10.2022

 

WARUNKI ZATRUDNIENIA:

 • zatrudnienie w Katedrze Systemów Informacyjnych, Wydział Zarządzania i Nauk o Jakości  Uniwersytet Morski w Gdyni,
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych(wykłady, ćwiczenia, ćwiczenia laboratoryjne),
 • prowadzenie badań naukowych w następujących obszarach: zastosowania informatyki, algorytmika,
 • rozwiązywanie trudnych problemów kombinatorycznych, wspomaganie decyzji, sztuczna inteligencja,
 • zatrudnienie w pełnym wymiarze etatu w Uniwersytecie Morskim, który będzie stanowić  podstawowe miejsce pracy.

 

WYMAGANIA PODSTAWOWE:

 • dyplom doktora  uzyskany w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja lub informatyka lub w ramach  innej dyscypliny wraz z potwierdzeniem dorobku związanego z informatyką lub jej zastosowaniem w praktyce,
 • predyspozycje do pracy dydaktycznej,
 • wiedza i umiejętności związane z prowadzeniem dydaktyki w takich zakresach, jak np.: technologie mobilne i internetowe lub inżynieria oprogramowania i projektowania systemów informatycznych, systemy rozproszone, systemy wspomagania decyzji,
 • wykaz osiągnięć naukowych,
 • oświadczenia wraz z wykazem doświadczenia dydaktycznego i/lub praktycznego.

 

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • umiejętność pracy zespołowej.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora UMG,
 • CV,
 • kserokopia posiadanych dyplomów,
 • oświadczenia wraz z wykazem doświadczenia dydaktycznego i/lub praktycznego,
 • w przypadku obcokrajowców certyfikat potwierdzający znajomość języka polskiego na poziomie co najmniej B1

 

DODATKOWE INFORMACJE:

 • w ramach zatrudnienia oferujemy pakiet medyczny dla pracowników oraz kartę Multisport.

Adres korespondencyjny:

Uniwersytet Morski w Gdyni, Biuro Dziekana Wydziału Zarządzania i Nauk o Jakości,
ul. Morska 81-87, 81-225 Gdynia, tel. (58) 55 86 620, e-mail: biuroatwznj.umg.edu.pl

 

Informujemy, że istnieje możliwość dalszego przetwarzania danych osobowych kandydatów dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych. W przypadku wyrażenia takiej woli, proszę o umieszczenie dodatkowego oświadczenia o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych”. 

W przypadku wzięcia udziału w procesie rekrutacji należy zapoznać się z informacjami dot. przetwarzania danych osobowych pod adresem http://www.umg.edu.pl/rekrutacja-do-pracy.

Zastrzegamy sobie prawo do udzielania odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty oraz możliwość odwołania rekrutacji bez podania przyczyny.

Informujemy, że ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor UMG.

 

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

A.Jażdżewska
26.07.2021
Wprowadzenie:
M.Schmidt 26.07.2021
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 02.08.2022
Wytworzenie informacji:
UM w Gdyni, A.Jażdżewska, poniedziałek, 26 Lipiec, 2021
Wprowadzenie:
M.Schmidt, 26.07.2021
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt, 02.08.2022